Prezident vymenoval sudcov bez časového obmedzenia

Spravodlivosť
Prezident vymenoval sudcov bez časového obmedzenia

Andrej Kiska vymenoval v utorok v Prezidentskom paláci tridsiatich sudcov bez časového obmedzenia.

„Pred chvíľou ste zložili ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub a  ujali sa funkcií sudkýň a sudcov na všeobecných súdoch našej krajiny. Odteraz sa s vašim konaním a správaním sa začnú spájať oprávnené očakávania.

Pretože – a zákon, ktorý upravuje vaše postavenie, povinnosti a práva to hovorí jasne: „v občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, a aj po jeho skončení sa musíte zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov“.
     
Že budete vo „svojej funkcii nezávislí a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy budete vykladať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Že budete rozhodovať nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zistených v súlade so zákonom“.

Od každého vášho rozhodnutia bude závisieť schopnosť štátu vynucovať si dohodnuté pravidlá, či budú platiť na Slovensku princípy právneho štátu. Bez fungujúceho a efektívneho právneho štátu niet spravodlivosti.

A bez spravodlivosti niet dôvery – v štát a jeho inštitúcie; niet dôvery v to, že sme si všetci rovní, že každý z nás sa môže rovnako domôcť svojich práv alebo právom chránených záujmov.
        
Očakávam, že vaše budúce rozhodnutia budú zákonné, ťažko spochybniteľné a čo najspravodlivejšie. Že budú čitateľné, zrozumiteľné a v rovnakej alebo podobnej situácii aj predvídateľné. A možno aj odvážne – ak si to významné okolnosti alebo verejný záujem vyžiadajú.
        
Veľmi záleží aj na vašej schopnosti a pripravenosti vecne, slušne a trpezlivo komunikovať s verejnosťou. Na tom, že svoje rozhodnutia budete vedieť zdôvodniť, vysvetliť a obhájiť. A závažnosťou svojich argumentov a na nich stojacej autority nastaviť dôveryhodné zrkadlo aj subjektívnym pocitom krivdy či neprávosti.

 Viem, že na súdoch vás už netrpezlivo očakávajú. Na záver mi dovoľte všetkým zaželať mnoho síl, dostatok energie a trpezlivosti, ale predovšetkým dostatok motivácie pre dobré rozhodnutia v prospech nás všetkých tu, na Slovensku.“

MenoSúd
Lukáš BeňákOkresný súd Košice - okolie
Peter BodoOkresný súd Michalovce
Jana BrídzikováOkresný súd Bratislava I.
Eva DetvaiováOkresný súd Galanta
Vladislav ĎurkáňOkresný súd Revúca
Peter GUČEK Okresný súd Skalica
Silvia HrnčiarikováOkresný súd Žilina
Desana Janíčková RusnákováOkresný súd Dunajská Streda
Pavol JuhásOkresný súd Bratislava II.
Ján KanásOkresný súd Nitra
František KrasňanOkresný súd Poprad
Lucia KuzmováOkresný súd Nitra
Johana MáčajováOkresný súd Trnava
Silvia MajerníkováOkresný súd Rožňava
Dušan MiškovčíkOkresný súd Kežmarok
Dagmar MišúnováOkresný súd Považská Bystrica
Alžbeta MitríkováOkresný súd Košice II.
Ján Odnoga Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Marek OlekšákOkresný súd Nitra
Zuzana PavlíkováOkresný súd Nové Mesto nad Váhom
Mário PivarčiOkresný súd Komárno
Lukáš PoperníkOkresný súd Levice
Peter PravdaOkresný súd Trnava
Natália SlivenskáOkresný súd Trnava
Andrea ŠkapincováOkresný súd Košice I.
Veronika ŠuchováOkresný súd Banská Bystrica
Petra VysaníkováOkresný súd Košice II.
Helena Tore JaníčkováOkresný súd Žilina
Miriama ŽákováOkresný súd Bratislava I.
Veronika ŽidekOkresný súd Trnava