Prezident vymenoval sudcov, pripomenul krízu dôvery v štát

Spravodlivosť
Prezident vymenoval sudcov, pripomenul krízu dôvery v štát

Prezident Andrej Kiska v pondelok vymenoval 17 sudkýň a sudcov bez časového obmedzenia:

„Zložením sľubu ste sa stali novými sudkyňami a sudcami Slovenskej republiky. Úprimne vám gratulujem. Želám vám úspešnú profesionálni kariéru na vašich nových pôsobiskách. Želám vám, aby funkcia sudcu vo vašej osobe bola prirodzenou a zaslúženou autoritou.

Stávate sa sudcami vo všeobecne komplikovanom období. Už musíme vnímať ako naozaj vážnu stratu dôvery občanov vo svoj štát. Stratu dôvery vo vládu zákona a rovnosť pre zákonom.

Súdnictvo a vy sudcovia máte - a budete mať - vážny podiel na tom, či sa tento trend v nasledujúcom období zastaví a obráti. Alebo či nám ešte viac rozvráti vieru v právny demokratický štát.

Samozrejme by ste si aj vy vedeli predstaviť lepšie podmienky pre svoju prácu – tak ako by si ich u nás dokázali predstaviť mnohé profesie a mnohé dôležité profesie. Verím, že mnohé realistické veci nová vláda presadí.

Ale myslím si zároveň, že profesia sudcu má už dnes vytvorené všetky predpoklady na to, aby v nej sudca alebo sudkyňa mohli vykonávať svoju prácu profesionálne, poctivo, nezávislo a s pokorou. S pokorou a zodpovednosťou voči výsadnému postaveniu sudcu v demokratickej spoločnosti. A s pokorou a zodpovednosťou voči ľuďom našej republiky, ktorí sudcovi a súdnictvu takéto výsadné postavenie dali.

Nie je to v nedostatočných možnostiach sudcov, nie je to dokonca ani v osobných schopnostiach sudcov, je to na osobnom rozhodnutí každého jedného sudcu a sudkyne: s akou zodpovednosťou a s akou pokorou sa postaví k výsadnému postaveniu, ktoré znamená on sám a jeho profesia pre demokratický právny štát. A osobitne v dnešných časoch, kedy je viera ľudí v štát oslabená a prechádza skúškou. Pretože výsledky súdnictva - a celkový dojem, ktorý majú naši občania zo súdnictva - budú absolútne rozhodujúce, ako touto skúškou prejdeme. Alebo jednoducho neprejdeme.

Všetkým novým sudcom, ktorých menujem, zvyknem opakovať, že ste súčasťou generačnej obmeny sudcov - a že by to mala byť súčasť dôležitého úsilia o dôveryhodnejšie súdnictvo. Nesklamte prosím túto vieru a nádej, ktorú do vás vkladajú slušní a poctiví ľudia. Chráňte prosím právny štát a nestrannosť justície, budujte autoritu vašej profesie a posilňujte právnu istotu ľudí na Slovensku.

Ale rovnako všetkých nových sudcov prosím a vyzývam, aby ste boli generáciou sudcov, ktorá je aktívna vo verejnej diskusii aj v diskusii vovnútri súdnictva. Generáciou ochotnou a schopnou odpovedať na nedôveru a kritiku väčšou otvorenosťou, ochotou počúvať a hľadať lepšie riešenia problémov, ktorým vaša profesia čelí. Pretože až bude samotnej justícii jasné, že profesionálny, etický a osobnostný štandard musí byť v tejto inštitúcii oveľa vyšší než v ostatných povolaniach - a samotná justícia bude za týmto vysokým štandardom stáť otvorene a bez výnimky - potom budeme môcť povedať, že sme vyhrali.

Vážené sudkyne a sudcovia, želám vám, ale želám aj Slovensku, aby ste sa vo svojom poslaní stali sudcovskými osobnosťami. Aby sme sa na vás mohli spoľahnúť. Držím vám palce.“


SUDCA/SUDKYŇA SÚD
Denisa Hiščáková Okresný súd Spišská Nová Ves
Dominika Volkaiová Okresný súd Košice 2
Ondrej Melišek Okresný súd Komárno
Michal Sobolovský Okresný súd Bratislava 5
Michal Drimák Okresný súd Prešov
Lenka Saksunová Okresný súd Košice 2
Silvia Zdráhalová Rúfusová Krajský súd v Banskej Bystrici
Radoslava Strhárska Okresný súd Banská Bystrica
Simona Lisá Okresný súd Trebišov
Ivana Michalíková Okresný súd Liptovský Mikuláš
Vladimír Šalamún Okresný súd Žiar nad Hronom
Ladislav Réves Okresný súd Trnava
Jozef Šulek Okresný súd Trnava
Jana Kordošová Okresný súd Trnava