Prezident vymenoval sudcov aj predsedu Ústavného súdu

Spravodlivosť
Prezident vymenoval sudcov aj predsedu Ústavného súdu

Prezident Andrej Kiska vymenoval v stredu v Prezidentskom paláci troch sudcov Ústavného súdu, ktorých ako kandidátov zvolila Národná rada: Ivana Fiačana, Ľuboša Szigetiho a Petra Molnára. 

Prezident zároveň vymenoval Ivana Fiačana za predsedu Ústavného súdu a Ľuboša Szigetiho za podpredsedu.

„Zložením sľubu ste sa pred malou chvíľou stali sudcami Ústavného súdu Slovenskej republiky – jednej z najvýznamnejších demokratických inštitúcií v našej krajine. Dovoľte mi vám zagratulovať a zapriať vám mnoho síl, rozvahy a múdrosti pri vašom rozhodovaní v nasledujúcich dňoch a rokoch.

Svoju funkciu preberáte v čase, keď je ústavný súd ťažko skúšaný a nedôvera spoločnosti v schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť pretrváva. Zároveň je to však aj čas, keď spoločnosť volá po zmene v prístupe. Keď si pýta dôveryhodné inštitúcie schopné zastať sa toho, čo je pre krajinu dôležité – demokratických hodnôt, právneho štátu a ochrany práv jednotlivca. A práve v týchto úlohách je ústavný súd nezastupiteľný.

Čaká vás náročná a dôležitá práca. Ústavný súd je poslednou súdnou inštanciou na Slovensku, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, ak zlyhajú ostatné orgány verejnej moci. Ako sudcovia ústavného súdu budete rozhodovať o tých najťažších právnych a spoločenských otázkach, ktoré môžu mať neraz citlivý či politický rozmer.

O to dôležitejšie je, aby ste nezabudli na sľub, ktorý ste dnes zložili. Dbajte o vašu nezávislosť a nestrannosť. Pochybnosti budú oberať o silu vás, vaše rozhodnutia aj dôveryhodnosť súdu, ktorý tvoríte. Vo svojej odbornosti, pracovitosti aj morálke buďte vzormi pre právnickú obec aj pre širokú verejnosť. Vaše rozhodnutia a myšlienky môžu byť inšpiráciou a návodom na pochopenie dobrej a spravodlivej správy nášho štátu.

Nezabudnite, že dôveryhodnosť inštitúcií je daná schopnosťami a dôveryhodnosťou tých, ktorí ich tvoria. Preto aj vy a vaše pôsobenie, rozhodovanie ale aj komunikácia s verejnosťou budú tvoriť obraz ústavného súdu.

Vaša práca v nadchádzajúcich týždňoch a možno aj mesiacoch bude, žiaľ, zvlášť ťažká. A to preto, že aj po vašom príchode bude ústavný súd fungovať len s polovičnou kapacitou.

Chcem pri tej príležitosti povedať, že dôverujem všetkým trom ústavným sudcom, ktorí dnes zložili sľub. Ale pravda je, že dnes som mal a chcel menovať deviatich ústavných sudcov z osemnástich. Žiaľ, parlament si včas a ani po opakovanej voľbe nesplnil svoju ústavnú povinnosť a nezvolil ústavou požadovaných 18 kandidátov. V dôsledku neochoty a neschopnosti poslancov vládnej väčšiny dohodnúť sa je ústavný súd už druhý mesiac prakticky nefunkčný.
  
Povinnosťou prezidenta je zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Aby som umožnil aspoň základný výkon kompetencií ústavného súdu — vrátane napríklad rozhodovania o volebných sťažnostiach — rozhodol som pre výnimočné a núdzové riešenie:  vymenovať troch sudcov a s rozhodnutím o ďalších kandidátoch počkať, až kým poslanci nedoplnia potrebný celkový počet.

Ústavný súd má oddnes sedem sudcov, vďaka čomu môže zasadnúť plénum. Má aj predsedu a podpredsedu, ktorí môžu vykonávať svoje právomoci. Situácia však naďalej zostáva vážna.

Plénum ústavného súdu bude len tesne uznášaniaschopné. Stačí aby jeden sudca alebo sudkyňa ochoreli a plénum opäť nemôže rozhodovať. Pritom na súd denne prichádzajú podnety a kopia sa prípady, o ktorých je potrebné rozhodnúť — v pléne či v senátoch. Nie sú to len návrhy na zrušenie zákonov pre protiústavnosť, sú to aj prípady bežných ľudí, ktorí roky čakajú na spravodlivosť.

Ako som niekoľkokrát zopakoval, vládna koalícia má všetko, čo potrebuje, aby zabezpečila riadne fungovanie ústavného súdu. Má väčšinu v parlamente, ktorú pravidelne dokazuje a má dostatok uchádzačov. Očakávam, že v májovej voľbe si národná rada konečne splní svoju ústavnú povinnosť a zvolí desiatich chýbajúcich kandidátov na ústavných sudcov.

Podmienky, za ktorých do funkcie nastupujete sú mimoriadne náročné. Pre nás všetkých je to príležitosť uvedomiť si význam a úlohu ústavného súdu. Pre vás je to príležitosť prispieť k obnove dôvery ľudí v spravodlivosť a schopnosť štátu ju zabezpečovať. Pevne verím, že sa vám v tom bude dariť.“