Prezident vymenoval vojenských a policajných generálov

Obrana a bezpečnosť
Prezident vymenoval vojenských a policajných generálov

Prezident Andrej Kiska v utorok na návrh vlády vymenoval a povýšil dôstojníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru do hodnosti generál, generálmajor a brigádny generál.

„Dnešné povýšenie sa uskutočňuje na základe návrhu vlády, ktorá takto ocenila vašu doterajšiu prácu v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Zároveň sa od vás očakáva, že autoritu vašej hodnosti potvrdíte aj v najbližších rokoch a vo funkciách, ktoré zastávate.

Dovoľte mi povedať vám pri tejto príležitosti dve veci.

Po prvé. Služba v ozbrojených zboroch - a osobitne s vysokou hodnosťou - nie je zamestnanie, ani povolanie, ale je to poslanie. Zabezpečujete jednu prvú z najdôležitejších úloh štátu: obranu a bezpečnosť občanov. Predovšetkým vy, páni generáli v policajnom zbore, veďte prosím svojich podriadených k tomu, aby túto istotu u občanov vzbudzovali a aby im ju poskytovali. Do veľkej miery ste to vy, príslušníci policajného zboru, od ktorých konania ľudia odvíjajú svoj základný pocit istoty bezpečného domova. A dôvery v štát - vo všetkých kútoch Slovenska a vo všetkých regiónoch rovnako.

Po druhé - a tu sa viac obraciam na vás, páni generáli ozbrojených síl. Pred nami je obdobie, v ktorom Slovensko osvedčí, či je schopné a ochotné plniť záväzky voči svojim občanom a našim spojencom. Alebo či sa ich budeme pokúšať podliezať alebo zmäkčovať. Ste a budete toho súčasťou: dovnútra našich ozbrojených síl, voči našim spojencom aj voči našej verejnosti. Buďte prosím nároční voči vašim podriadeným a buďte prosím otvorení voči vašim nadriadeným.

Želám vám k tomu veľa energie a zdravia.“

OSOBA HODNOSŤ PÔSOBISKO
plk. Csaba Fargó vymenovaný do hodnosti generál riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave
plk. Vladimír Šramko vymenovaný do hodnosti generál riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
plk. Marian Slobodník vymenovaný do hodnosti generál riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
plk. Juraj Bukuš vymenovaný do hodnosti generál policajný pridelenec v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti
brig. gen. Ondřej Novosad povýšený do hodnosti generálmajor veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
brig. gen. Miroslav Korba povýšený do hodnosti generálmajor veliteľ vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
brig. gen. Ján Balciar povýšený do hodnosti generálmajor riaditeľ vojenského spravodajstva
plk. Ivan Pach vymenovaný do hodnosti brigádny generál náčelník štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
plk. Vladimír Šimko vymenovaný do hodnosti brigádny generál náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky