Prezident zaslal Ústavnému súdu podanie vo veci nevymenovaných kandidátov

Spravodlivosť
Prezident zaslal Ústavnému súdu podanie vo veci nevymenovaných kandidátov

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska zaslal 2. marca 2017 Ústavnému súdu Slovenskej republiky podanie vo veci sťažností sťažovateľov Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu, Miroslava Duriša, Jany Laššákovej a Jána Bernáta. Ústavný súd prijal ich sťažnosti na ďalšie konanie a rozhodol o ich spojení do spoločného konania vedeného pod sp. zn. I. ÚS 575/2016. 

Hlava štátu v súlade s požiadavkou sudcu spravodajcu predložila príslušnému senátu Ústavného súdu nasledujúce vyjadrenie, stanovisko a návrhy: