Prezidentka diskutovala o problémoch Tatier s ľudmi z regiónu

Prezidentka diskutovala o problémoch Tatier s ľudmi z regiónu

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 25. marca 2022 stretla vo Vysokých Tatrách so zástupcami sektora gastra a cestovného ruchu z tatranského regiónu a neskôr aj s predstaviteľmi iniciatívy Milujem zelené Tatry.

Podnikatelia prezidentku na stretnutí oboznámili s problémami, ktorým v súčasnosti čelia. Z predchádzajúcich 24 mesiacov pandemickej krízy boli 13 mesiacov zatvorení alebo ich podnikanie bolo výrazne obmedzené. Nejednoznačnosť pandemických opatrení ich dostalo do nevýhody, pretože keď sa opatrenia nakoniec uvoľnili, klienti už mali rezervované dovolenky v zahraničí. Okolité krajiny tiež znížili DPH pre gastro a cestovný ruch, kým u nás zostala v pôvodnej výške, výrazne nad úrovňou vo väčšine európskych krajinách. "Mnohí sa zadĺžili alebo potichu svoj biznis ukončili. Len v regióne Tatier je do cestovného ruchu zapojených asi 12-tisíc rodín, ktoré dnes prežívajú ťažké obdobie. Žiadajú štát znížiť DPH v tomto segmente, zvýšiť percento poskytovanej finančnej pomoci zo zníženého obratu v dôsledku pandémie alebo predĺženie doby, v ktorej túto pomoc môžu čerpať. Odkladanie riešení týchto problémov, najmä zníženia DPH, zo strany štátu, každým dňom ich problém iba prehlbuje. Cestovný ruch je o vášni a tá ľudí podnikajúcich v gastre držala aj počas pandémie. Žiť iba z vášne sa však nedá a dnes potrebujú hmatateľnú pomoc."

Predstavitelia iniciatívy Milujem zelené Tatry majú zase obavu o udržateľnosť prírodného charakteru krajiny, ktorý ohrozuje masívna investičná výstavba. Podpora cestovného ruchu, ale aj ochrana prírody a krajiny je verejným záujmom a tieto záujmy je potrebné zosúladiť. Keď prídu bagre, je už podľa nich neskoro. "Potrebný je tlak zhora, aj zdola. Informovanie občanov, ktorí možno ani sami nevedia, akú veľkú zodpovednosť a zároveň právomoc majú ich volení zástupcovia v mestách a obciach, aj v tejto oblasti. Vôľa komunity sa musí pretransformovať do územných plánov miest a obcí. Potrebný je však aj tlak zhora, aby regulatívy štátu mali jasnú interpretáciu. Stav chránených území sa nesmie výstavbou zhoršovať, na tom sme sa všetci zhodli. Pomôcť k tomu môže nová pripravovaná legislatíva rezortu životného prostredia o krajinnom plánovaní, ktorej budem venovať maximálnu pozornosť."