Prezidentka hovorila s ministrom financií o Fonde obnovy EÚ

Prezidentka hovorila s ministrom financií o Fonde obnovy EÚ

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 28. septembra 2020 prijala v Prezidentskom paláci ministra financií SR Eduarda Hegera. Diskutovali najmä o pláne vlády na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy EÚ. 

Podľa prezidentky by mali byť prostriedky prioritne využité na ochranu klímy, ako investície do vzdelávania, vedy a výskumu a do sociálnej oblasti. "Slovensko stojí pred unikátnou príležitosťou urobiť reformy, ktoré nebudú vždy populárne vo všetkých aspektoch, ale ktoré sú nesmierne potrebné. Musíme sa k tomu postaviť zodpovedne, nie iba z hľadiska perspektívy štyroch rokov, tak ako to doposiaľ vlády veľakrát robili. Musíme ľuďom poctivo vysvetľovať, že investícia, ktorú urobíme teraz, sa možno zúročí o 10 rokov, ale má zmysel."

Prezidentka zdôraznila, že sa to týka viacerých oblastí, napríklad aj investícii v oblasti klímy, vzdelávania, výskumu alebo aj zdravotníctva. "Dopady klimatických zmien budeme cítiť o 20, 30 rokov, ale teraz na ne treba myslieť. Plody toho, že zainvestujeme do novej generácie z hľadiska vzdelávania, uvidíme o desiatky rokov, ale je to investícia do budúcnosti Slovenska. Preto treba vyberať odvážne, rozumne, treba vyberať podľa toho, čo je možné z tých peňazí zafinancovať, ale  najmä podľa toho, čo Slovensko potrebuje."

Prezidentka sa na stretnutí s ministrom zaujímala o aktuálny stav príprav návrhu reforiem a investícii. Podľa prezidentky s rekordným finančným balíčkom peňazí prichádza aj rekordná zodpovednosť. Považuje za veľmi potrebné, aby verejnosť mala priestor sa k plánu aktívne vyjadriť, a tiež, aby priority zo strany vlády boli verejnosti dobre zdôvodnené: „Aby ľudia vedeli, že sa peniaze využijú zodpovedne, potrebujú počuť dobré argumenty a mať dostatok času na diskusiu o nich. Pán minister prisľúbil, že ešte tento týždeň sprístupní verejnosti na komentovanie reformný dokument, z ktorého koalícia pri rozhodovaní vychádza. Taktiež ma informoval, že v dohľadnej dobe bude koalícia pripravená predstaviť priority, na ktorých sa dohodla.“  

Prezidentka považuje za dôležité diskutovať o tom, aké Slovensko chceme a podľa toho si určiť politické priority.
„Slovensko sa môže vďaka týmto prostriedkom vydať cestou zelenej krajiny, kde sa ľuďom dobre žije, sú zdraví a všetkým sa dostáva rovnakého rešpektu.“

Prezidentka apelovala na ministra financií, aby počas koaličných rokovaní z plánov určite nevypadli konkrétne opatrenia vo viacerých oblastiach. „Podporujem veľký dôraz na reformu vzdelávania. Reforma vzdelávacích obsahov, dostupné vzdelávanie v ranom detstve a predškolská príprava pre všetky deti, finančne motivačné ohodnotenie učiteľov, inkluzívne vzdelávanie. To všetko je teraz šanca urobiť, aby naše základné a stredné školstvo dávalo kvalitné vzdelanie pre všetkých. Že nie sú peniaze, už nebude môcť byť dôvodom na nekonanie.“

Podľa prezidentky potrebujeme masívne podporiť inovácie, vedu a vývoj a prepojiť ich s biznisom. „Poďme pozdvihnúť to, čo je v tejto oblasti kvalitné a dostaňme to na svetovú úroveň. V pláne by preto určite malo zostať naviazanie financovania vysokých škôl na výkon. Podpora inovatívneho výskumu prepojeného s firmami, či reforma riadenia a profilácie vysokých škôl. Pri strednom a základnom školstve sa potrebujeme zamerať na všeobecnú dostupnosť kvalitného vzdelávania, pri vysokých školách potrebujeme výraznejšie podporovať to excelentné a výkonné.“

Ďalšou oblasťou je ochrana klímy cez komplexnú energetickú obnovu budov a domov. „Až 80 % všetkého znečistenia klímy pochádza na Slovensku práve z neefektívneho vykurovania budov. Trápi nás zároveň problém energetickej chudoby, čo znamená, že ekonomicky slabšie domácnosti dávajú na energie až štvrtinu svojich príjmov. Masovou investíciou do energetickej komplexnej obnovy budov dokážeme výrazne ochrániť naše ovzdušie, zdravie a zároveň ušetriť ľuďom peniaze na energiách.“

V neposlednom rade prezidentka podporuje, aby sme vďaka dostupným prostriedkom Slovensko spravili sociálne férovejšie. „Aj v dôsledku pandémie hrozí, že chudoba zasiahne až pätinu populácie. Sú to rodiny, pre ktoré je každý nečakaný výdavok veľkým ohrozením. Problémom je, že chudoba jednej generácie poznačí generácie nové. Uzatváranie a koncentrácia chudoby je rizikom pre náš politický systém. Eliminovanie pasce chudoby a zvýšenie medzigeneračnej mobility je cieľ, ktorý bude vyžadovať veľa prostriedkov z Fondu obnovy EÚ, avšak od jeho úspechu závisí dlhodobá stabilita našej spoločnosti.“