Prezidentka: Je dôležité, aby sa základné práva a slobody dodržiavali

Prezidentka: Je dôležité, aby sa základné práva a slobody dodržiavali

Zuzana Čaputová prijala v utorok v Prezidentskom paláci verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú a ocenila jej prácu.

Prezidentka zdôraznila, že považuje za dôležité, aby sa základné práva a slobody v republike dodržiavali. Činnosť ombudsmanky podľa nej prispieva k väčšej miere dôvery ľudí v štát a jeho orgány, s čím máme podľa Zuzany Čaputovej na Slovensku veľký problém.

Úrad Verejnej ochrankyne práv je najvyššou autoritou v štáte, ktorá posudzuje, či orgány verejnej správy svojou činnosťou (alebo nečinnosťou) porušili základné práva a slobody fyzických alebo právnických  osôb. 

Prezidentka pripomenula, že toto ústavné postavenie doterajšie vlády, či ministri, ani parlament nie vždy v plnej miere rešpektovali.

Zistenia a správy ombudsmanky sa podľa hlavy štátu nepočúvajú ľahko, pretože väčšinou poukazujú na dlhodobo neriešené problémy - reflektujú na zlyhania – zlyhania systému, zlyhania kontroly, zlyhania jednotlivcov.

O čo sú podľa prezidentky nepríjemnejšie, o to si treba pred nimi menej zatvárať oči, a o to väčšiu pozornosť treba týmto odporúčaniam venovať a zjednať nápravu. Nie je to dôležité iba preto, aby sme formálne splnili nejakú úlohu, ale najmä kvôli problémom konkrétnych ľudí a kvôli tomu, aby sa do nedôstojnej situácie nedostali ďalší - alebo dokonca celé skupiny našich občanov.

Súčasne ocenila nasadenie a konzekventnosť pani Patakyovej, a tiež to, že k ochrane práv slabších pristupuje bez predsudkov a s veľkým osobným nasadením. Hoci je to podľa prezidentky základným predpokladom kvalitného výkonu verejnej funkcie, nie je to pravidlom v slovenskej politike, a preto sa to pri tejto príležitosti rozhodla oceniť.

Mária Patakyová dlho aktívne presadzuje, aby orgány verejnej správy rešpektovali a dodržiavali práva detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, ako sú marginalizované komunity alebo LGBTI osoby. Dlhodobo sa venuje aj súdnictvu, predovšetkým pri riešení sťažností na súdne prieťahy.

Z konkrétnych vecí hlava štátu zvlášť ocenila stálu angažovanosť pani ombudsmanky v prípade zásahu polície v Moldave nad Bodvou a pri zastupovaní poškodených.

Prezidentku ale súčasne znepokojila správa o zariadeniach sociálnych služieb  pre seniorov, v ktorých podmienky zďaleka nezodpovedajú tomu, ako by mal štát k svojim seniorom pristupovať. Klientky a klienti v zariadeniach sociálnych služieb sú zároveň aj v zraniteľnej pozícii, keď sú ich schopnosti a možnosti hájiť svoje práva z rôznych dôvodov obmedzené. O to dôležitejšia je v tomto smere podľa prezidentky kontrolná rola štátu.

Ďalej povedala, že počet kontrol v týchto zariadeniach je nedostatočný a navyše, kontrolujú sa spravidla len formálne, administratívne podklady a nie reálne podmienky, v ktorých seniori v týchto zariadeniach žijú.

V tomto hlava štátu očakáva zásadnú systémovú zmenu. Starostlivosť o seniorov bude totiž čoraz dôležitejšia vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku a musíme na to podľa prezidentky myslieť už v súčasnosti, ak chceme zabezpečiť dôstojný život tým, ktorí sa ocitnú v ťažkej zdravotnej situácii bez pomoci najbližších. Zuzana Čaputová sa bude o situáciu v sociálnych zariadeniach zaujímať aj pri cestách po Slovensku.

Hoci má úrad verejnej ochrankyne práv o niečo priaznivejšie podmienky ako v minulosti, stále nemá podľa prezidentky samostatnú rozpočtovú kapitolu a nie je ani personálne dobudovaný.

Pani ombudsmanke sa hlava štátu na záver poďakovala za jej prácu. Zdôraznila, že si jej zmysel uvedomuje a prisľúbila jej, že ak to pracovné povinnosti dovolia, najbližšiu správu o činnosti jej úradu si príde do parlamentu vypočuť aj osobne.