Prezidentka k výročiu SNP: Nedopusťme, aby nenávisť ovládla našu krajinu

Prezidentka k výročiu SNP: Nedopusťme, aby nenávisť ovládla našu krajinu

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v nedeľu 29. augusta 2021 zúčastnila na oslavách 77. výročia SNP v Banskej Bystrici. Pamiatku obetí SNP si uctila položením venca k pamätníku v areáli Múzea SNP. 

V príhovore najskôr vyjadrila úctu a poďakovanie všetkým statočným ľuďom, ktorí pred viac ako trištvrte storočím podstúpili obrovské osobné riziko, aby sa v rozhodujúcej historickej chvíli postavili na správnu stranu dejín - na stranu humanity, demokracie a ľudskej dôstojnosti. "Za svoj odvážny postoj ste mohli zaplatiť najvyššiu cenu nielen vy, ale aj vaši najbližší. Napriek tomu ste našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu. Všetky ďalšie generácie, ktoré od Povstania v krajine žijú, vám nikdy nebudú môcť byť dostatočne vďačné za to, čo ste pre nich a našu republiku urobili."

Podľa prezidentky odhodlanie a odvaha priamych účastníkov SNP, ktorú prejavili v auguste 1944, nám ostatným môžu slúžiť ako základná mierka, vďaka ktorej môžeme hodnotiť aj svoje vlastné postoje a činy. "Vďaka vášmu príkladu sa môžeme  samých seba pýtať, či by sme na vašom mieste konali rovnako statočne a odvážne? Či by sme sa dokázali postaviť za správnu a posvätnú vec tak, ako to dokázali muži a ženy povstaleckej generácie? Či sme aj my na našich vlastných hodnotových križovatkách obstáli so cťou tak, ako sa to podarilo účastníkom a aktérom Povstania? Nakoľko sme schopní dnes, v tejto dobe, urobiť v danej chvíli to najlepšie pre spoluobčanov i pre krajinu? Lebo dnes nik nemôže pochybovať o tom, že muži a ženy Povstania urobili pre svoju vlasť najviac, čo v danej chvíli urobiť mohli."

Prezidentka pripomenula, že v zápase s absolútnym historickým zlom – akým boli nacizmus a fašizmus - sa rozhodujúca časť národa v auguste 1944 postavila na obranu ľudskosti a civilizácie. Pretože Povstanie bránilo hodnoty, na ktorých stál a stojí demokratický a humánny svet, oslavujeme ho ako jeden z našich najvýznamnejší štátnych sviatkov, lebo ním nielen sami sebe, ale aj svetu hovoríme, čím sme a čím chceme byť, k čomu sa bytostne hlásime.

Podľa prezidentky v súčasnosti čelíme ťažkému obdobiu. "Posledný rok priniesol veľa obetí, veľa smútku, ale aj hnevu a sklamania. Všetky tieto emócie sú ľudské, a teda sú aj prirodzené. To, čo ale považujem za nebezpečné a čo nemá mať medzi týmito emóciami miesto, je nenávisť a podnecovanie k nej. Nenávisť nikdy nič nevyriešila a napokon aj viedla k hrôzam vojny. Kvôli nej položili životy naši predkovia a kvôli nej ste vy, drahí veteráni, riskovali svoje životy v Povstaní. Nedopusťme, aby nenávisť ovládla našu krajinu, aby nám diktovala, čo si máme myslieť o svojich blížnych, nenechajme sa ako spoločnosť rozdeľovať. Vezmime si príklad od našich povstaleckých hrdinov, ktorí bok po boku bojovali za spoločné vyššie ciele. My všetci spolu teraz tvoríme Slovensko. Budujme ho vo vzájomnom rešpekte, úcte, spolupráci a s pamäťou. Tak ako muži a ženy Povstania, aj my máme povinnosť, aby sme zodpovednosť za Slovensko niesli rovnako statočne, odhodlane a obetavo, ako to dokázala povstalecká generácia."