Prezidentka kondolovala rodine zosnulého učiteľa Jaroslava Budza

Prezidentka kondolovala rodine zosnulého učiteľa Jaroslava Budza

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 19. júna 2020 kondolovala rodine učiteľa Jaroslava Budza, ktorý tragicky zahynul minulý týždeň pri útoku na Spojenej škole vo Vrútkach. 

Smútočnému zhromaždeniu sa prezidentka počas poslednej rozlúčky so zosnulým prihovorila listom. 

"Otriasla nami tragédia, akú sme doteraz na Slovensku nezažili. Prišli sme o vzácneho človeka, ktorý obetoval svoj život za iných. Pán učiteľ Jaroslav Budz v osudovej chvíli konal najlepšie, ako vedel, konal podľa najvyšších princípov ľudskosti. Konal tak, ako celý život deti učil, aby konali. Nie slovami, ale svojimi postojmi a činmi osvedčil, aký vzácny bol pre neho život jemu zverených žiakov či život jeho kolegov. Vážil si ich tak, že bol schopný sebaobety. Bol to čin, na aký sa nezabúda, čin obdivuhodného človeka, na ktorého môžeme byť právom hrdí. Rodine, manželke a dcéram vzácneho pána učiteľa, chcem vyjadriť svoju úprimnú sústrasť. A vyjadrujem ju aj jeho druhej rodine - všetkým kolegom a žiakom pána Budza."

Život žiadneho človeka, ktorý ho prežil najlepšie ako vedel, sa podľa prezidentky nekončí jeho smrťou. 

"Nekončí tak ani život pána Budza. Pokračuje ďalej tým, čím bol a zostáva pre svoju rodinu, pre svojich milovaných, pokračuje tým, čo urobil pre svojich žiakov. Život dobrého človeka, život dobrého učiteľa je silnejší ako smrť. Lebo jeho dielo, ktoré stvoril dobrom, aké vykonal,  žije v nich, žije v nás, ďalej."  

Podľa prezidentky musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa takáto udalosť na Slovensku už nikdy nezopakovala. Zdôraznila, že škola nesmie byť prostredím, kde sa o život bojuje, ale musí zostať priestorom, kde sa naše deti bezpečne a radostne na život pripravujú. Kde má každý žiak možnosť rozvinúť všetky svoje schopnosti, lebo sa v škole stretáva s ľuďmi, ktorí ho nielen učia, ale sú mu aj ľudským vzorom

foto: TASR