Prezidentka na konferencii Wild Europe upozornila na výrub lesov

Prezidentka na konferencii Wild Europe upozornila na výrub lesov

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 20. novembra 2019 zúčastnila na otvorení konferencie Wild Europe, nad ktorou prevzala záštitu a vystúpila s príhovorom. Klimatická kríza nie je podľa prezidentky jediným problémom, ktorý nás trápi v oblasti životného prostredia. Spomenula aj krízu biodiverzity, vymieranie druhov. Prezidentka upozornila aj na nelegálnu ťažbu v lesoch, stratu pôvodných ekosystémov, starých lesov a pralesov, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. "Prirodzené lesy sú miestom jedinečnej biologickej rozmanitosti i dôležitým prvkom záchytu uhlíka. V regióne strednej a východnej Európy pokrývajú približne 320 000 hektárov, ale žiaľ, iba polovica z tejto rozlohy je chránená. A čo je ešte viac znepokojivé - aj tam, kde máme prirodzené lesy formálne chránené, aj tam sledujeme ich postupný úbytok. Nelegálna ťažba dreva, tlak developerov, nevhodná prax výnimiek zo zákonov i nedostatok strážcov chránených oblastí a národných parkov – to všetko sú problémy, ktoré nás na Slovensku trápia. Nie je to však len čisto slovenský problém. Podobné problémy trápia celú Európu." Podľa prezidentky je preto mimoriadne dôležité, aby sme na tieto výzvy urýchlene hľadali odpovede tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.