Prezidentka na novoročnom prijatí ocenila činnosť samosprávy

Prezidentka na novoročnom prijatí ocenila činnosť samosprávy

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 17. januára 2022 zástupcov samosprávy. 

Na novoročnom prijatí sa zúčastnili predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a združenia samosprávnych krajov SK8. Prezidentka vyzdvihla fungovanie samospráv. "Viem, do akých zložitých situácií sa neraz dostávajú predstavitelia samospráv. Obhájiť a naplniť verejný záujem si niekedy vyžaduje ísť tou ťažšou cestou. Tým viac si vážim každého starostu, primátora, župana, či poslanca miestnej a regionálnej samosprávy, ktorý svoju funkciu vykonáva čestne a zodpovedne."

Všetkým zástupcom samospráv sa prezidentka poďakovala za obetavosť a pomoc, s akou pristupovali k boju s pandémiou. Zodpovednosť, ktorú prejavili, podľa nej potvrdzuje dôveryhodnosť našich samospráv. Tá by preto mala vytvárať predpoklad k tomu, aby samosprávy boli váženým partnerom štátu pri rozhodovaní o témach, ktoré sa ich priamo týkajú. "Fungujúce samosprávy poskytujú občanom pocit istoty. Vnímam ich nielen ako úrad, ale predovšetkým ako základný prvok demokratického systému."

(foto: TASR)