Prezidentka sa zaujíma, ako firmy a zamestnanci zvládajú krízu a jej dopady

Prezidentka sa zaujíma, ako firmy a zamestnanci zvládajú krízu a jej dopady

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 30. apríla 2020 pri príležitosti zajtrajšieho Sviatku práce navštívila niektoré firmy, ich zamestnancov a podnikateľov vo Veľkom Krtíši. Podľa prezidentky pandémia a zmrazenie ekonomiky spôsobilo, že veľa pracujúcich ľudí má obavy o svoje zamestnanie, o svoj doterajší príjem a pracovnú perspektívu. „Zvládame už boj s vírusom a myslím si, že je teraz potrebné, aby sme našu pozornosť viac zamerali na adresnú a včasnú pomoc štátu. Vláda, zamestnávatelia i zamestnanci musia prejaviť dobrú vôľu spolupracovať podľa svojich najlepších možností na tom, aby Slovensko prežilo globálny ekonomický prepad s čo najmenšími dopadmi.

Zároveň by prezidentka chcela tiež poprosiť zamestnávateľov o čo najväčšiu solidaritu a spoluprácu na tom, aby sa snažili udržať prácu a príjem pre svojich zamestnancov. „Je veľmi potrebné zrýchliť tempo pomoci od štátu.“ Podľa prezidentky je to o to dôležitejšie, že príliš veľa ľudí na Slovensku, a to aj medzi pracujúcimi a trvalo zamestnanými, nemá dostatočné finančné rezervy, aby zvládli výraznejší výpadok príjmov alebo nečakané výdavky.

Podniky FYSAM Auto Decorative, PAZZ a VÍNO NATURAL Domin & Kušický v okrese Veľký Krtíš, ktoré dnes prezidentka navštívila, sú príkladom dobrej praxe. Zatiaľ nemuseli prepúšťať, odbyt majú na niekoľko mesiacov zabezpečený a tí, ktorí o pomoc štátu požiadali, ju dostali. „Želala by som si, aby takýchto príkladov bolo v týchto časoch čo najviac.“