Prezidentka v Brne pripomenula význam ústavy a právneho štátu

Prezidentka v Brne pripomenula význam ústavy a právneho štátu

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 10. marca 2020 zúčastnila na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky. 

Ústavná listina Československej republiky má podľa prezidentky pre nás všetkých aj jeden špeciálny význam: „Prvýkrát v dejinách ustanovila Ústavný súd ako výlučnú a špecializovanú súdnu inštitúciu na kontrolu ústavnosti už vyhlásených a teda platných zákonov. Skutočnosť, že sa to stalo v našom spoločnom štáte, je niečo, na čo môžeme byť spoločne právom hrdí, lebo sme tým významne zasiahli do vývoja európskej a svetovej konštitucionalistiky.

Podľa prezidentky je ústavnosť niečím viac ako len stavom, keď sa v štáte nedejú veci zjavne porušujúce literu základného zákona. „Je to idea takého usporiadania a fungovania spoločnosti, v ktorej nielen vláda, a všetky zložky štátnej moci, ale aj občania vzťahujú svoje postoje a činy k základnému zákonu štátu, ako k žitému a najvyššiemu princípu.  Je to základný fundament pre to, aby ľudia rôznych názorov, rôznych politických presvedčení mohli nielen vedľa seba žiť, ale ako občania aj spolupracovať.

Prezidenta pripomenula, že prvý a predovšetkým druhý československý ústavný súd sa musel vysporiadať aj s neštandardnou legislatívou. „Podobne ako sa dnešné ústavné súdy musia vysporadúvať so zneužívaním štandardných legislatívnych procedúr, nech už sa to deje prostredníctvom rôznych legislatívnych prílepkov alebo dokonca zneužitím skrátených procedúr vyhradených pre mimoriadne situácie.  Dá sa preto povedať, že sú veci, ktoré sa ani po sto rokoch veľmi nemenia.
 
Ústavné súdy sú podľa slov prezidentky tiež nenahraditeľné, pri ochrane nezávislosti súdnej moci, čo v súčasnosti naberá na význame v našom regióne. „Viaceré postkomunistické krajiny čelíme mnohým problémom v justícii, ktorých následkom je kritická miera nedôvery verejnosti. Veľkosť problémov v justícii podľa môjho názoru často zodpovedá nedostatočnej schopnosti sebareflexie sudcovského stavu. Ak táto schopnosť absentuje a súdna moc nie je schopná očistiť sa od nehodných sudcov, ktorých konanie je za hranicou dovoleného, priamo úmerne tomu zodpovedajú zámery mnohých politikov, prevziať riešenie výlučne do svojich rúk, urobiť rázne a radikálne kroky, veľmi často ďaleko za rešpektom k nezávislosti súdnictva. Rola ústavných súdov je aj v tomto kontexte nezastupiteľná. Cieľom musí byť zlepšenie stavu spôsobom, aby sa pnutie medzi jednotlivými mocami napokon ustálilo v krehkej, ale predsa len rovnováhe.

Prezidentka svoj prejav k výročiu ukončila poďakovaním. „Chcem vás ubezpečiť, že moju najhlbšiu úctu a vďaku majú všetci, ktorí sa tak ako vy, na tejto práci pre nás i pre budúce generácie podieľajú.

S príhovorom na slávnostnom zhromaždení vystúpil aj predseda Ústavného súdu ČR Pavel Rychetský a predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.

Celý prejav prezidentky je dostupný tu.