Prezidentka nesúhlasí s predĺžením moratória, novelu zákona vetovala

Prezidentka nesúhlasí s predĺžením moratória, novelu zákona vetovala

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 6. novembra 2019 vrátila NR SR na opätovné prerokovanie schválenú novelu zákona, ktorou sa predlžuje moratórium na zverejňovanie prieskumov zo 14 na 50 dní.  Prezidentka je presvedčená o tom, že príslušné ustanovenie je v rozpore s viacerými právami garantovanými Ústavou SR, napríklad s právom na informácie či právom na zhromažďovanie a šírenie informácií. Podľa prezidentky schválená novela potláča politickú súťaž a je aj v rozpore s princípom právnej istoty. Ak sa parlament nestotožní s jej pripomienkami a prelomí jej veto, využije svoje oprávnenie a podá návrh na Ústavný súd, ktorý zároveň požiada, aby pozastavil účinnosť tohto ustanovenia.

Podrobnosti k vetu prezidentky a celé odôvodnenie je k dispozícii v sekcii Zákony