Prezidentka nevymenuje za viceguvernéra NBS Jozefa Hudáka

Prezidentka Zuzana Čaputová informovala listom predsedu Národnej rady SR, že nevymenuje Jozefa Hudáka na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Jozef Hudák podľa prezidentky nespĺňa už základnú zákonom stanovenú podmienku na vymenovanie do funkcie viceguvernéra a tou je dosiahnutie úplneho vysokoškolského vzdelania univerzitného zamerania v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva. Pochybnosti vyvoláva aj rozsah, povaha a aktuálnosť jeho praxe v riadiacej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva. Za relevantnú riadiacu prax v jeho prípade je možné považovať pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Poisťovne Tatra a.s., ktorú zastával v rokoch 2004 až 2006, ktorá bola majetkovo prepojená na nebankový subjekt Horizont. Počas svojho pôsobenia v tejto inštitúcii podpísal zmluvu medzi poisťovňou a materskou spoločnosťou o poskytnutí peňažných prostriedkov v neobmedzenej výške, čím podľa záverov dohľadu NBS ohrozil finančnú stabilitu uvedenej poisťovne. Z uvedených dôvodov dospela prezidentka k záveru, že pán Jozef Hudák jednak nespĺňa zákonné požiadavky na výkon funkcie a tiež v jeho prípade existujú aj skutočnosti, ktoré dôvodne spochybňujú jeho schopnosť vykonávať funkciu viceguvernéra spôsobom neznižujúcim vážnosť NBS.