Prezidentka odovzdala ombudsmanke Ďakovnú medailu

Prezidentka odovzdala ombudsmanke Ďakovnú medailu

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 21. marca 2022 v Prezidentskom paláci verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú. 

Pri príležitosti ukončenia jej funkčného obdobia jej odovzdala Ďakovnú medailu za zásluhy o dodržiavanie a ochranu základných ľudských práv a slobôd. Prezidentka v príhovore vyzdvihla, že Mária Patakyová vykonávala svoju funkciu nezávisle, odborne a s ohromným ľudským nasadením. "Poslaním úradu verejného ochrancu práv je chrániť základné práva všetkých ľudí bez rozdielu, ak ich porušujú orgány verejnej správy, a Vy ste poslanie úradu príkladným spôsobom napĺňali. Pomáhali ste rozvíjať ho ako miesto, na ktoré sa môžu ľudia s dôverou obrátiť. O tom  svedčí nárast individuálnych podaní, z ktorých ste takmer v 90 % prípadov dokázali ľuďom pomôcť pri ochrane ich práv."

Prezidentka ocenila aj činnosť ombudsmanky v ťažkom období pandémie – či sa týkala štátnej karantény, prístupu k vzdelávaniu alebo podmienok pri pôrodoch. "Dbali ste o to, aby sme ani pri boji s pandémiou neobetovali hodnoty ľudských práv a právneho štátu, na ktorých naša republika stojí. O Vašu prácu som sa mohla oprieť aj ja vo svojich prioritných oblastiach. Spomeniem iba problém environmentálnych záťaží či  dôstojné zaobchádzanie s našimi seniorkami a seniormi v zariadeniach sociálnych služieb, čo sú náročné témy a dokážeme ich zvládnuť, iba ak spojíme naše sily. A napokon by som rada vyzdvihla Vaše úsilie pri pomoci tým úplne najslabším – Vaše angažovanie sa v prípade policajného násilia v osade v Moldave nad Bodvou či praxe nezákonných sterilizácií žien, medzi ktorými boli najmä rómske ženy."

Pomoc pri porušovaní základných práv v oblastiach, ktoré sú neraz prehliadané, bagatelizované alebo v ktorých dochádza ku konfrontácii s politickou mocou, označila prezidentka za definujúcu charakteristiku toho, ako má úrad verejného ochrancu práv fungovať. "Odvrátenou stranou tejto charakteristiky je nepochopenie, ignorovanie alebo priamo osobné útoky voči Vám a úradu zo strany politickej moci. Užili ste si ich vrchovatou mierou a cením si, že napriek tomu ste zo svojich postojov a princípov neuhli."