Prezidentka otvorila diskusiu o systémových zmenách v prokuratúre

Prezidentka otvorila diskusiu o systémových zmenách v prokuratúre

Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala v utorok 26. mája 2020 na stretnutie do Prezidentského paláca odborníkov z rôznych právnických profesií a inštitúcií, aby spoločne diskutovali o systémových zmenách vo fungovaní prokuratúry. Blížiaca sa voľba generálneho prokurátora je podľa prezidentky len prvým krokom, prokuratúra si však vyžaduje oveľa zásadnejšie zmeny, ktorým má predchádzať poctivá a seriózna odborná diskusia.

"Zmeny na prokuratúre považujem za jednu z najdôležitejších úloh tejto vlády. A nemyslím tým len voľbu nového generálneho prokurátora, ktorú treba urobiť, keďže tomu súčasnému sa o pár týždňov končí funkčné obdobie. Myslím tým aj ďalšie nevyhnutné zmeny v systéme prokuratúry. Zatiaľ čo v prípade polície a súdov prišlo v posledných rokoch k viacerým dôležitým zmenám, prokuratúra sa za posledných 20 rokov zmenila len veľmi málo a všetci sa asi zhodneme, že jej súčasná podoba už nezodpovedá ani nárokom doby a ani miere problému, ktorému hlavne po zverejnení správ z Threemy čelíme."

Na stretnutí sa zúčastnili ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák, prvá námestníčka Generálnej prokuratúry SR Viera Kováčiková, bývalý predseda Etickej komisie prokuratúry Jozef Sedlák, predseda Rady prokurátorov SR Juraj Purgat, predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská, Marián Giba z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK, Tomáš Strémy z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK, podpredseda Slovenskej advokátskej komory Ondrej Laciak a advokátka Kristína Babiaková z organizácie Via Iuris.  

Prítomní sa v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora zhodli na tom, že je na mieste rozšíriť návrhové oprávnenie nominovať kandidáta na generálneho prokurátora pre viacero subjektov a aj na tom, že voľbe by malo predchádzať dôsledné verejné vypočutie kandidátov. "Väčšinový názor bol, že kandidát na generálneho prokurátora by mal pochádzať z radov prokurátorov a z pohľadu jeho osobnostných predpokladov by to mala byť odborne zdatná osoba, morálne nespochybniteľná, znalá systému prokuratúry, ktorá bude garantovať prístup k spravodlivosti a ktorá prispeje k budovaniu dôvery verejnosti voči tejto inštitúcii."

Účastníci stretnutia sú presvedčení, že by nebolo dobré meniť súčasný model prokuratúry napríklad na štátne zastupiteľstvo. Je potrebné ho vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov a vyvodzovaním disciplinárnej zodpovednosti. Podľa prezidentky zmena musí byť dôkladná, premyslená a jej súčasťou musí byť riadny legislatívny proces s odbornou a verejnou diskusiou, v ktorej bude aj naďalej aktívna.