Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Úpravu stavebných predpisov nepovažuje prezidentka za úplnú a uzavretú

Úpravu stavebných predpisov nepovažuje prezidentka za úplnú a uzavretú

Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila zmeny v stavebnej legislatíve. V piatok 13. mája 2022 podpísala zákon o výstavbe, zákon o územnom plánovaní („stavebné predpisy“) a súvisiacu novelu o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon).

Rozhodla sa tak po oboznámení sa s prijatým znením zákonov. V poslednej fáze legislatívneho procesu došlo k významnému posunu a k odstráneniu rozporov a možných kolízií s ústavou, na ktoré poukazovala odborná verejnosť aj samosprávy. 

Prezidentka vníma potrebu zásadnej reformy súčasných stavebných predpisov, a preto napriek vytknutým nedostatkom, najmä s poukázaním na dlhé obdobie, kým stavebné predpisy vstúpia do účinnosti, pristúpila k podpisu schválených zákonov. Vzhľadom na to, že bude nevyhnutné prijať právnu úpravu, ktorá vymedzí vzťah stavebných predpisov a procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie, existuje priestor aj na to, aby boli identifikované nedostatky odstránené.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA, EIA) sa stavebné predpisy odvolávajú na znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré ešte neboli prijaté, a teda nie je zrejmý spôsob riešenia vzťahov medzi stavebnými predpismi a ochranou životného prostredia. Vo vzťahu k dvom najväčším sídelným celkom – Hlavnému mestu Bratislava a Košiciam - stavebné predpisy zase neobsahujú jednoznačné riešenie zásadnej otázky týkajúcej sa kompetencie vydávať záväzné stanoviská k stavebným zámerom. 

Napriek významnému rozšíreniu okruhu účastníkov konaní, ako aj práva na informácie, považuje prezidentka úpravu informovania a účasti dotknutej verejnosti v procesoch upravených najmä zákonom o výstavbe za problematickú. Zo zákona o výstavbe jednoznačne nevyplýva, v akom rozsahu majú byť účastníci konania o stavebnom zámere informovaní o ďalších zásadných míľnikoch výstavby. Nedostatok informácií predstavuje zásadné riziko pre zúčastnenú verejnosť a zákon o výstavbe si v tomto smere vyžaduje spresnenie alebo jednoznačný výklad v prospech práv verejnosti.

Úpravu stavebných predpisov v schválenom znení preto napriek podpisu nie je podľa prezidentky možné považovať za úplnú a uzavretú.