Prezidentka vymenovala členov súdnej rady

Spravodlivosť
Prezidentka vymenovala členov súdnej rady

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 141a ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 25 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 18. júna 2019 vymenovala za členov Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Elenu Berthotyovú PhD. a JUDr. Lajosa Mészárosa.