Prezidentka podpísala 13.dôchodky, obráti sa však na Ústavný súd SR

Prezidentka podpísala 13.dôchodky, obráti sa však na Ústavný súd SR

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 10. marca 2020 oznámila, že nebude vetovať Zákon o sociálnom poistení, teda tzv. zákon o trinástych dôchodkoch. Samotný zámer, aby sa finančná situácia poberateľov starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku zlepšila, považuje za legitímny a opodstatnený.

Zákon teda vstúpi do platnosti a účinnosti. Zároveň sa však prezidentka rozhodla podať návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie ústavnosti tohto zákona. Dôvodom tohto podania je jej presvedčenie o porušení ústavnosti v procese prijímania  tohto zákona, a to nesplnením podmienok na skrátené legislatívne konanie.

"V dvadsaťsedemročnej histórii Slovenskej republiky sa nestalo, aby vláda predložila do Národnej rady SR návrh zákona takého zásadného významu tak krátko pred koncom funkčného obdobia parlamentu, a teda krátko pred koncom parlamentnej volebnej kampane. Nespochybňujem ani v najmenšom právo vlády Slovenskej republiky navrhovať opatrenia, aké predstavuje zákon o trinástych dôchodkoch a ani oprávnenie zákonodarného zboru takýto návrh schváliť. Žiaľ, zvolený postup vlády a parlamentnej väčšiny považujem za učebnicový príklad toho, ako by sa zákony, ktoré sa týkajú takmer 1,5 milióna osôb a finančných nákladov vo výške takmer pol miliardy eur ročne, prijímať nemali.  Ak by sme prešli bez povšimnutia bezprecedentné porušovanie záväzných pravidiel v exponovanom predvolebnom čase, mohol by sa z toho stať pravidelne nasledovaný príklad. Každá vláda, každá aktuálna parlamentná väčšina by po tom, k čomu došlo vo februári 2020, mohla pred voľbami zmeniť legislatívnu tvorbu na prostriedok volebnej kampane.“

Celý text vyhlásenia prezidentky je dostupný tu