Prezidentka podporila vznik parlamentného výboru o zisteniach z kontrol NKÚ

Prezidentka podporila vznik parlamentného výboru o zisteniach z kontrol NKÚ

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v Prezidentskom paláci v utorok predsedov NKÚ SR a ÚVO. 

S Karolom Mitríkom predpoludním diskutovali o otázkach súvisiacich s pôsobením NKÚ. Prezidentka si myslí, že úrad pod jeho vedením zaznamenal pozitívne zmeny a zaujímala sa o to, čím by mohla prispieť, aby zmeny k lepšiemu boli ešte výraznejšie. 

Podľa nej je dôležité, aby sme činnosť štátnych inštitúcií vedeli efektívne kontrolovať, aj to, aby sme vedeli vyvodzovať zodpovednosť za prípadné zlyhania. Platí to nielen pre súdy, ale pre všetky inštitúcie, ktoré spadajú pod kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu.

Pokiaľ ide o kontroly NKÚ, prezidentka ocenila, že sa nezameriavajú len na to, či je účtovne všetko v poriadku a či pri nakladaní s verejnými zdrojmi bol dodržaný zákon, ale predovšetkým zisťujú, či peniaze daňových poplatníkov boli využité hospodárne, efektívne a účelne a či sa plnia ciele jednotlivých verejných politík. 

V rozhovore sa zhodli, že podľa výsledkov kontrol, ktoré uskutočnil NKÚ, zatiaľ k výraznejšiemu pokroku v hospodárení s verejnými zdrojmi nedošlo. Jedným z dôvodov je aj to, že vnútorné kontroly, vnútorný audit štátnych a verejných orgánov či inštitúcií nie je dostatočný a externá kontrola prostredníctvom NKÚ nemôže kompenzovať absenciu či nedostatky vnútornej kontroly.  

Prezidentka sa zaujímala, čo hovoria výsledky kontrol o tom, ako si plní Slovenská republika svoje záväzky v medzinárodných organizáciách – aj pokiaľ ide o naše záväzky v klimatickej oblasti. 

Prezidentka podporuje myšlienku predsedu NKÚ, že by bolo užitočné, keby vznikol parlamentný výbor, ktorý by o závažných zisteniach z kontrol NKÚ rokoval za účasti všetkých zainteresovaných a mohol prijať zásadné odporúčania pre vládu či ministerstvá. 

Problémovými oblasťami sú čerpanie eurofondov a informatizácia verejnej správy a prezidentka víta, že NKÚ má v tomto ohľade viaceré odporúčania, ktorých uplatnenie by mohlo veciam pomôcť. Ocenila, že NKÚ vypracoval závažnú štúdiu, ktorá sa týka starostlivosti o seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. 

NKÚ pod vedením predsedu Mitríka odvádza podľa prezidentky dobrú prácu a je na škodu nás všetkých, že sa výsledky ich kontrol neuplatňujú tak, ako by sa mohli a mali. Chcem preto požiadať médiá, aby aj naďalej venovali zisteniam NKÚ veľkú pozornosť a spoluvytvárali verejný tlak na to, aby sa práca NKÚ spoločensky zhodnotila.       

Popoludní sa prezidentka stretla s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivnákom. Zaujímala sa o podmienky, v akých úrad pracuje, aj o dôvody organizačných zmien, ku ktorým v uplynulom období došlo. S predsedom ÚVO diskutovali o najčastejších porušeniach zákona o verejnom obstarávaní a tiež o pripravovanej profesionalizácii verejného obstarávania, v ktorom by mal úrad zohrať významnú úlohu. 

Prezidentka ocenila snahu vedenia úradu, aby verejné obstarávanie malo aj zelený rozmer, takže by sa tovary a služby obstarávali čo najpriaznivejšie voči životnému prostrediu. Váži si počin predsedu úradu, ktorý dosiahol, že sa v krátkom období podarilo vyriešiť viac ako sto dlhodobo neriešených problémových tendrov. Považuje za správne, že úrad podal v tejto veci trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru. 

Prezidentka Zuzana Čaputová privítala iniciatívu úradu, vďaka ktorej Európska komisia potvrdila, že je v kompetencii ÚVO kontrolovať i obstarávanie v oblasti obrany a bezpečnosti. Aj na základe informácií, ktoré poskytol predseda ÚVO, prezidentka pozitívne hodnotí prácu stoviek zamestnancov úradu a je pripravená podporiť každú iniciatívu, ktorá bude smerovať k tomu, aby sa na Slovensku stalo verejné obstarávanie férovou a spoločensky prínosnou činnosťou.