Prezidentka zaslala blahoprajný telegram novozvolenému chorvátskemu prezidentovi

Zahraničná politika

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v nedeľu 5. januára novozvolenému prezidentovi Chorvátskej republiky, Zoranovi Milanovićovi, blahoprajný telegram. 

"V mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, Vám srdečne blahoželám k Vášmu zvoleniu do funkcie prezidenta Chorvátskej republiky. Slovensko a Chorvátsko spájajú priateľské vzťahy, založené na vyznávaní spoločných hodnôt, partnerstve v Európskej únii a spojenectve v Severoatlantickej aliancii. Verím, že spoločným úsilím prispejeme k ich ďalšiemu rozvoju. Vážený pán zvolený prezident, pri plnení Vašich povinností Vám želám pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov."