Prezidentka poverila Veroniku Remišovú riadením nového ministerstva

Prezidentka poverila Veroniku Remišovú riadením nového ministerstva

Prezidentka Zuzana Čaputová poverila v stredu 1. júla 2020 podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú riadením novovzniknutého ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Podľa prezidentky môže nový rezort zohrať kľúčovú rolu pri premene Slovenska. Nová ministerka bude musieť nastaviť pravidlá dobrého a efektívneho fungovania štátneho orgánu v súčasnosti a aktívne sa podieľať na tvorbe vízie a stratégie budúceho rozvoja Slovenska. "Ako je známe, Slovensko patrí medzi štáty, ktoré doteraz čerpali eurofondy najpomalšie. Tento stav volá po náprave – volá po tom, aby sa nemalé prostriedky, ktoré ešte v tomto programovom období k dispozícii máme, čerpali transparentne, bez zbytočných byrokratických prieťahov a čo i len náznakov korupčného správania sa. Zároveň sa od vás očakáva, že nastavíte nové pravidlá pre čerpanie prostriedkov, ktoré budeme mať k dispozícii v novom programovom období. Váš návrh, aby sme mali iba jeden operačný program s niekoľkými prioritnými osami a s jedným riadiacim orgánom, ktorý nastaví jasné, férové a trasparentné postupy, k tomuto cieľu smeruje." 

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že podľa všetkého dostaneme k dispozícii približne osem miliárd eur, aby sme naštartovali reformy, ktoré by mali viesť k zásadnej zmene fungovania štátu. "Je to okno príležitosti, aké sa neotvára každý deň. Som presvedčená, že teraz je potrebné spojiť najlepšie mozgy Slovenska, aby pomohli určiť víziu, jasné priority a oblasti, ktorých rozvojom zabezpečíme, aby sme mohli žiť v zelenšom, férovejšom a modernejšom štáte. Zodpovednosť za to, či sa obrovské európske zdroje využijú efektívne, máte nielen voči vašim voličom a občanom republiky, ale aj voči budúcim generáciám, lebo práve teraz máme jedinečnú príležitosť posunúť Slovensko o generáciu vpred."

Podľa prezidentky bude veľkou výzvou a úlohou získať pre prácu v rezorte šikovných mladých a vzdelaných ľudí. "Bude to neľahká úloha, lebo často ide o dobre platených ľudí, ktorých je aj v súkromnom sektore málo a štát im len ťažko môže dorovnať možnosti, ktoré im vedia ponúknuť súkromné firmy. Jediné, čo im viete ponúknuť navrch, je obrovský dopad ich práce a šanca zlepšovať život milónom ľudí na Slovensku. Teraz, aj v budúcnosti. Na to ale títo mladi ľudia musia dôverovať štátu a ľuďom, ktorí ho vedú. Že to robia a budú robiť s dobrým úmyslom a vždy budú konať v súlade so zákonom a s etikou." 

foto: TASR