Prezidentka prebrala záštitu nad súťažou študentov architektúry

Kultúra
Prezidentka prebrala záštitu nad súťažou študentov architektúry

Zuzana Čaputová prebrala v stredu záštitu nad jubilejným 25. ročníkom súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva a odovzdala ju odbornej garantke súťaže Ľubici Selcovej z Fakulty architektúry STU a stretla sa aj s vyhlasovateľom súťaže Petrom Markovičom.

Súťaž je ideová, študentská a neplynú z nej nijaké záväzky pre zúčastnené strany. Výsledkom budú desiatky architektonických štúdií, ktoré už vo viacerých prípadoch poslúžili ako určitý prieskum lokality, či konkrétneho objektu alebo ako ideové riešenie, napríklad pred vypísaním riadnej architektonickej súťaže.

Prihlásené architektonicko – urbanistické štúdie prinesú rôzne pohľady na to, ako by mohla bývať hlava štátu dôstojne, v zodpovedajúcom štandarde a v súlade s potrebnou bezpečnosťou. Projekty ukážu varianty priestorových riešení, ktoré sa ponúkajú na danom pozemku pod Slavínom, v súlade s celosvetovými trendami podobného typu bývania vysokej diplomacie a najvyššieho predstaviteľa štátu.

Nápady môžu byť inšpiratívne pri ďalšom rozhodovaní a pri hľadaní definitívneho riešenia v súvislosti s budúcnosťou prezidentskej rezidencie.

Výsledky študentskej súťaže budú známe začiatkom budúceho roka.