Prezidentka prijala demisie ministrov školstva a zahraničných vecí

Prezidentka prijala demisie ministrov školstva a zahraničných vecí

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 25. marca 2021 demisie ďalších členov vlády SR - ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka. Vedením rezortu školstva dočasne poverila ministra financií Eduarda Hegera, rezort diplomacie dočasne povedie minister obrany Jaroslav Naď.


Prezidentka sa v príhovore odchádzajúcim ministrom poďakovala za prácu, ktorú ako členovia vlády počas roku svojho pôsobenia vykonali. Ocenila, že s príchodom Ivana Korčoka na post ministra zahraničných vecí sa výrazne posilnila snaha o jednotu v zahraničnopolitickom pôsobení. "Nielen programové dokumenty vlády, ale aj konkrétne postoje, ktoré ste tlmočili v zahraničí, boli vierohodným dôkazom, že Slovenská republiky patrí a chce patriť do spoločenstva demokratických štátov, ktoré uznávajú spoločné hodnoty, čo bol a stále je hlavný dôvod, pre ktorý sme integrovaní do európskych a transatlantických štruktúr. Oceňujem dôslednosť, s akou ste v zásadných otázkach zahraničnej politiky vychádzali z princípov medzinárodného práva a naši partneri a spojenci tak mohli považovať Slovenskú republiku za predvídateľného a spoľahlivého partnera. Vysoko hodnotím aj vašu reakciu na skutočnosti, ktoré ste vyhodnotili ako zasahovanie do našich vnútorných záležitostí. Z pohľadu výkonu mojich ústavných kompetencií v zahraničnej politike sme boli najbližšími partnermi a na vaše postoje som sa vždy mohla spoľahnúť. Latku výkonu ministerského mandátu ste svojou činnosťou postavili skutočne vysoko." 

V prípade Branislava Gröhlinga prezidentka zdôraznila, že problémy, s ktorými sa potýkal, možno najlepšie ilustruje fakt, že v povojnovej histórii bol prvým ministrom školstva, počas pôsobenia ktorého boli školy väčšinu času zatvorené. "Na takú situáciu rezort nebol a ani nemohol byť pripravený, a preto je pochopiteľné, že sa prístupy a riešenia hľadali za pochodu a vyžadovali si obrovské množstvo práce nielen od vás, od ministerstva, ale aj od učiteľov a pracovníkov v školstve. Príbehy o tom, aké prekážky sa museli pri hľadaní inovatívnych prístupov prekonávať, sú známe a je obdivuhodné, čo všetko pri online vyučovaní napokon učitelia zvládli v záujme toho, aby naše školy aj v koronakríze plnili svoje poslanie. Chcela by som osobitne oceniť, že vami vedené ministerstvo využilo leto na dôslednú prípravu na očakávanú druhú vlnu pandémie a spoločne s epidemiológmi pripravilo zrozumiteľný nástroj v podobe školského semafora, ktorý ste aj úspešne v septembri spustili."

Prezidentku mrzí, že aj napriek snahe ministra sa nepodarilo v praxi dlhodobejšie naplniť to, aby sa školy počas pandémie zatvárali ako posledné a otvárali ako prvé. Ocenila však, že v Pláne obnovy je ministerstvom školstva vypracovaný kvalitný dlhodobý reformný zámer na použitie 800 miliónov eur určených na vzdelávanie našej novej generácie, od škôlkárov až po doktorandov. Nemôžeme si dovoliť túto príležitosť premárniť.

Na záver prezidentka podotkla, že ministri odchádzajú od rozrobenej práce, čo vôbec nie je ľahké rozhodnutie. "Svoje demisie podávate nielen ako vyjadrenie individuálneho rozhodnutia, ale aj ako prejav stanoviska politickej strany, ktorá vás do vlády nominovala, a ktorá už dnešným dňom nemá v kabinete zastúpenie. Vaše rozhodnutie však plne rešpektujem a želám vám veľa úspechov v ďalšom pôsobení."