Prezidentka prijala ocenených najlepších vojakov a poddôstojníkov OS SR

Prezidentka prijala ocenených najlepších vojakov a poddôstojníkov OS SR

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 12. februára 2020 v Prezidentskom paláci ocenených najlepších vojakov a poddôstojníkov ozbrojených síl SR. Prítomným sa poďakovala za ich službu v ozbrojených silách, ich prístup k plneniu svojich služobných povinností a za úsilie, ktoré vynakladajú, aby boli vo svojej práci pokiaľ možno čo najlepší. Zároveň dodala, že ich práca si zaslúži rešpekt a uznanie celej spoločnosti.


„Nie je veľa ľudí na Slovensku, ktorí o sebe môžu povedať, že podľa kvalifikovaných hodnotení boli vo svojom odbore v minulom roku najlepší. O vás sa to povedať dá, na čo môžete byť právom hrdí.“

Podľa prezidentky sa naše ozbrojené sily nemôžu zaobísť bez poddôstojníkov, ktorí sú skutočnými lídrami v prvej línii. Naše ozbrojené sily sa nezaobídu ani bez vojakov, ktorí chápu, že oni sami sú zodpovední za svoj osobný výkon a že vlastnú zodpovednosť nemôžu delegovať na svojich druhov v jednotke, ani na nadriadeného poddôstojníka či dôstojníka. 


„Ak naše ozbrojené sily majú efektívne plniť dnešné i budúce úlohy, musia disponovať kvalifikovanými, odhodlanými a morálne pevnými vojakmi a poddôstojníkmi. Naše dnešné stretnutie je dôkazom, že takýchto príslušníkov v ozbrojených silách máme.“
Prezidentka zároveň zdôraznila, že o to, aby počet príkladných vojakov a poddôstojníkov v radoch našich ozbrojených síl narastal, sa musíme usilovať všetci spoločne, pretože je to dôležité nielen pre naše ozbrojené sily, ale predovšetkým pre Slovenskú republiku.

Medzi finalistami súťaže a ocenenými sú čat. Jaroslav Nadzam, rtm. Andrej Macášek, rtn. Ing. Martin Nedúchal, nrtm. Bc. Andrej Brzuľa, nrtm. Mgr. Róbert Šeliga, rtm. Michal Števík, rtm. Marián Motola, des. Vladimír Želinský, des. Tomáš Schenk a dvaja príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia.