Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Prítomným sa poďakovala za obrovské množstvo práce, ktorú vysoké školy a akadémia vied v uplynulom období vykonali pre našu spoločnosť, pre rozvoj vedeckého potenciálu republiky a celkový rozvoj vzdelanosti a kultúrnosti nášho obyvateľstva. Okrem poďakovania zaželala všetkým učiteľom, vedcom, zamestnancom, doktorandom  a študentom veľa úspechov v novom roku. Prezidentka zdôraznila, že žiadna moderná krajina sa nemôže rozvíjať bez rozvoja vedy a vzdelanosti, preto je životne nevyhnutné, aby na Slovensku vznikali centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti, a to v oveľa väčšej miere, ako doteraz.

"Musíme si úprimne priznať, že pokiaľ ide o zapojenie našej vedy do medzinárodnej deľby práce, pokiaľ ide o využívanie prestížnych a veľkorysých európskych vedeckých grantov v slovenských podmienkach, tu ešte spokojní byť nemôžeme. Ako zvyknete v akademickom prostredí aj sami konštatovať, viaceré indikátory svedčia o nízko rozvinutej excelentnosti v slovenskej vede a na slovenských vysokých školách. Práve excelentnosť je kľúčové slovo, kľúčový pojem, okolo ktorého by sa malo udiať to zásadné – hlboká zmena k lepšiemu, hlboká zmena k vyššej kvalite.

Podľa prezidentky Slovenská republika naliehavo potrebuje, aby sa naše univerzity a vysoké školy stali miestom, kde sa bude novým, efektívnejším  spôsobom zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál našej vlasti. "Excelentnosť v slovenských podmienkach by okrem nových poznatkov, novej úrovne vzdelanosti mala priniesť aj ďalšiu zásadnú zmenu, ktorú republika potrebuje – musíme spomaliť a zastaviť veľký odliv mladých talentov zo Slovenska na zahraničné vysoké školy a do zahraničia. Náš problém nespočíva v tom, že študenti odchádzajú na kratší či dlhší pobyt v zahraničí, lebo ten môže byť pre nich v mnohých ohľadoch veľmi prínosný. Problém je, že len malá časť z nich sa potom na Slovensko vráti. Všetci vieme, že je len jeden spôsob, akým môžeme tento trend zastaviť a zvrátiť. Naše vedecké talenty potrebujú možnosť získať nielen kvalitné vzdelanie, ale aj perspektívu vedeckej sebarealizácie doma, aby nemuseli nikam odchádzať." 

Prezidentka prítomným prisľúbila, že urobí, čo je v jej silách, aby sa prestíž vedy a spoločenské uznanie pre vedcov zvyšovalo. Bude brániť slobodu vedeckého bádania, pestovať a posilňovať úctu k faktom a dôveru spoločnosti k vedeckej racionalite. Vzdelanie a vedu, vzdelancov a výskumníkov podľa prezidentky potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým, aby sme boli schopní čeliť veľkým výzvam, ktoré nás čakajú.