Prezidentka prijala Rómov z prvej línie boja proti pandémii

Prezidentka prijala Rómov z prvej línie boja proti pandémii

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 8. apríla 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Rómov a Rómky z prvej línie boja proti pandémii a jej dôsledkom. 

Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili pracovníčka sociálnej rehabilitácie v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove Veronika Danielová, študentka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a zdravotnícka asistentka odd. OMIS v nemocnici v Michalovciach Barbara Balogová, triedny učiteľ špeciálnej triedy ZŠ v Slovenskom Novom MesteJozef Demeter, zástupca riaditeľa ZŠ I. Krasku v Trebišove Martin Farbar, riaditeľ mimovládnej organizácie eduRoma Vladimír Rafael, regionálny koordinátor Rastislav Zubaj z Humenného (Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.), študentka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity a dobrovoľníčka Stanislava Dotková a Lenka Bužová, ktorá pôsobí ako koordinátorka asistentov podpory zdravia v Snine. 

Prezidentka ocenila ich úsilie a poďakovala sa im za to, ako pomáhajú zvládať pandémiu a jej sociálne dopady v marginalizovaných komunitách alebo pomáhajú s doučovaním deťom zo slabého sociálneho prostredia, aby mohli napredovať, aj keď sú školy zatvorené. Medzi pozvanými bola aj infektologička Lenka Balogová z UNLP Košice, ktorá pôsobí aj ako koordinátorka vakcinačného centra, na stretnutie s prezidentkoui však napokon nemohla prísť.  

"Viem, že Rómov a Rómiek, ktorí si zaslúžia poďakovanie je mnohonásobne viac. Ďakujem vám za to, čo robíte. Ste dôkazom toho, že nikto nesmie byť posudzovaný podľa svojho pôvodu či farby pokožky, ale len podľa svojich činov. Žiaľ, toto stále nie je realitou pre každého človeka rovnako. Musí byť našim spoločným úsilím to zmeniť. Pandémia, zdravotne a sociálne dopadá na každého, osobitne ťažko na ľudí, ktorí boli na okraji spoločnosti už pred ňou."