Prezidentka prijala vedúceho Zastúpenia EK Ladislava Mika

Prezidentka prijala vedúceho Zastúpenia EK Ladislava Mika

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 19. augusta 2020 v Prezidentskom paláci prijala vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika.

Rozprávali sa najmä o procese prípravy národného plánu na čerpanie prostriedkov Európskej únie v rámci Fondu obnovy EÚ. „Zmysluplné využitie finančných prostriedkov EÚ v nasledujúcich rokoch je totiž jedna z najväčších výziev, pred ktorými dnes stojíme. Pán Miko v rozhovore zdôrazňoval, že tieto prostriedky majú byť vynaložené na reformy, a to najmä do oblastí, ktoré sú identifikované ako problematické aj v pravidelnej správe Európskej komisie o Slovensku.“ 

Pán Miko prezidentku tiež informoval o začatí konaní voči Slovenskej republike kvôli porušovaniu pravidiel ochrany prírody. „Táto situácia ma zvlášť mrzí, keďže s nástupom novej vlády vnímam pozitívny posun exekutívy vo vzťahu k životnému prostrediu.“

Prezidentka sa s pánom Mikom zhodla na tom, že projekty v oblasti ochrany klímy a transformácia ekonomiky na efektívnu a zelenú by mali byť súčasťou celkového plánu transformácie našej ekonomiky za pomoci prostriedkov EÚ.