Prezidentka prijala víťazov medzinárodnej súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“

Prezidentka prijala víťazov medzinárodnej súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 28.júna 2019 stretla s víťazmi medzinárodnej súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“.

"Milí študenti a študentky, v rámci projektu „Mladí reportéri pre životné prostredie“ sa vám dlhodobo darí spájať viacero mimoriadne dôležitých vecí. Venujete sa témam ochrany a tvorby životného prostredia, odhaľujete environmentálne problémy a propagujete možné riešenia. Zároveň sa učíte základným pravidlám a princípom žurnalistiky, poctivej novinárskej investigatívy, ako aj kritického myslenia. No a v neposlednom rade, viaceré vaše projekty viedli k pozitívnym zmenám na školách či v rámci obcí a miest. Učíte sa teda aj aktívnemu a zodpovednému občianstvu."

Ako následne dodala: "Práve vďaka spojeniu ochrany životného prostredia, poctivej žurnalistiky a aktívneho občianstva je program „Mladí reportéri pre životné prostredie“ unikátny a hodný širšej pozornosti. Viem, že slovenská časť programu „Mladí reportéri pre životné prostredie“ si v roku 2019 pripomína 10. výročie existencie. Dovoľte mi, aby som Vám všetkým popriala veľa zdaru, energie a síl do ďalších ročníkov súťaže. Ďakujem za to, čo robíte pre naše životné prostredie, ďakujem za to, čo robíte pre naše Slovensko.