Prezidentka prijala zástupcov záchranných zložiek

Prezidentka prijala zástupcov záchranných zložiek

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 19. 1. v Prezidentskom paláci prijala zástupcov záchranných zložiek.

Prezidentka vo svojom príhovore vyzdvihla každodenné nasadenie pracovníkov záchranných zložiek. "Som presvedčená, že práca policajta, hasiča, zdravotného či horského záchranára sa nedá vykonávať ako desiatky iných zamestnaní. Vyžaduje si mimoriadne nasadenie a odhodlanie pomáhať ľuďom. Dodržiavať najprísnejšie a najnáročnejšie pracovné a etické štandardy. Ochotu riskovať, obetovať voľný čas, súkromie aj osobné pohodlie. Viem, že sa vo svojej práci stretávate aj s nevďakom, nedôverou a dnes tak rozšíreným mudrovaním a neúctou k odbornosti. Avšak zmysel toho, čo robíte, je v službe samotnej, radosť a opodstatnenie je v hodnotách, ktoré pre ľudí chránite."

Pracovníci záchranných zložiek si zaslúžia lepší prístup zo strany spoločnosti a zlepšenie pracovných podmienok, najmä v podobe dostatočného finančného ohodnotenia. "O to viac si želám, aby ste novom roku mohli cítiť jednoznačnejšiu vďaku a podporu – nielen morálnu, ale aj tú oveľa konkrétnejšiu, napríklad v podobe lepších pracovných podmienok a najmä dostatočného finančného ohodnotenia. Plne sa stotožňujem a budem podporovať každý krok, nasmerovaný k zlepšeniu Vášho postavenia." Zdôraznila prezidentka vo svojom príhovore.

Celý príhovor prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy.