Prezidentka s náčelníkom Generálneho štábu OS SR a ministrom obrany

Prezidentka s náčelníkom Generálneho štábu OS SR a ministrom obrany

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 20. apríla 2021 ako hlavná veliteľka ozbrojených síl stretla s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom. 

Obaja ju informovali, že aj napriek veľkému rozsahu zapojenia ozbrojenýc síl do asistenčných úloh pri riešení pandémie sa podarilo udržať ich úroveň operačnej pripravenosti. Pre jej ďalšie udržanie a postupné zvyšovanie je však potrebné, aby naše ozbrojené sily už prešli z plnenia asistenčných úloh do režimu prípravy a výcviku, vrátane medzinárodných cvičení.

Náčelníka Generálneho štábu prezidentka požiadala, aby odovzdal poďakovanie všetkým profesionálnym vojakom, vojačkám aj civilným zamestnancom a zamestnankyniam ozbrojených síl za ich obetavý prístup pri nasadení v boji proti pandémii. "Oceňujem, že naši vojaci a vojačky neustále dokazujú svoju pripravenosť na riešenie rôznych krízových situácií a pomoci občanom. Môže však nastať situácia, keď Slovenská republika bude musieť čeliť komplexnejšej výzve, alebo viacerým krízam súčasne, a preto som na stretnutí otvorila otázku budovania väčšej pripravenosti Slovenskej republiky riešiť krízové situácie nevojenského charakteru aj bez ozbrojených síl."

V súvislosti so situáciou v Českej republike sa prezidentka zaujímala o stav zabezpečenia našich muničných skladov, pričom dostala uistenie, že ich ochrane venuje armáda zvýšenú pozornosť.

Diskutovali aj o obavách z nárastu vojenskej prítomnosti ruských vojsk na ukrajinsko-ruských hraniciach. "Všetci spolu sme sa zhodli, že takéto narastanie vojenskej prítomnosti na východnej hranici Ukrajiny je neštandardné a prispieva k nestabilite na Ukrajine aj v celom našom regióne. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby bezpečnostné prostredie Ukrajiny bolo pokojné, stabilné a predpokladateľné."