Prezidentka s odborníkmi diskutovala o dopadoch pandémie

Prezidentka s odborníkmi diskutovala o dopadoch pandémie

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 21. apríla 2021 pozvala do Prezidentského paláca odborníkov a odborníčky zaoberajúcich sa sociálnou oblasťou diskutovať o tom, čo je potrebné urobiť pre zmiernenie dopadov pandémie.

Prezidentka vníma obavy ľudí z budúcnosti spojené s ich sociálnou situáciou. "Dnes sme v situácii, keď takmer štvrtina domácností nemá žiadnu finančnú rezervu a ďalších 20 percent má menšie úspory ako dva mesačné platy. Preto som si pozvala odborníkov a odborníčky zaoberajúcich sa sociálnou oblasťou, aby som sa ich pýtala, čo je potrebné urobiť pre zmiernenie dopadov pandémie."

Podľa prezidentky k skupinám, ktoré žili v riziku chudoby už aj pred pandémiou: jednorodičovské a nízkopríjmové domácnosti, ľudia so zdravotným znevýhodnením, sa pridali aj ľudia, ktorí možno neboli doteraz s takýmito problémami konfrontovaní: napríklad živnostníci, drobní podnikatelia a podnikateľky či ľudia s nepravidelným príjmom.

Medzi návrhmi, ktoré by pomohli rýchlo kompenzovať dopady pandémie odborníci uviedli: flexibilnejšie podmienky pre poberanie dávky v nezamestnanosti, rozšírenie možností poberania príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku, na ktorý sú odkázaní ľudia v hmotnej núdzi, výraznejšiu podporu v rekvalifikácii a pri vyhľadávaní zamestnania zo strany úradov práce. Pre zlepšenie sociálnej situácie potrebujeme nielen opätovne naštartovať ekonomiku. Pomoc by nemala len kompenzovať straty z minulosti, ale zasiahnutým sektorom by mala vytvoriť priestor na rozvoj a modernizáciu podnikania. "Zhodli sa tiež na tom, že sociálnu a ekonomickú obnovu po pandémii zvládneme lepšie a efektívnejšie v užšej spolupráci so samosprávami, podnikateľmi a mimovládnym sektorom. Sociálne dopady pandémie a obnovu hospodárstva považujem za kľúčovú prioritu a z mojej pozície sa jej budem v najbližšom období venovať."

Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili sociológ Daniel Gerbery (UK a IVPR), ekonómovia Martin Kahanec (CEU a CELSI), Zuzana Poláčková (SAV), Slavomír Hidas (IFP), sociológ Martin Slosiarik (FOCUS) a sociologička Iveta Radičová (PEVŠ).