Prezidentka sa obrátila na Ústavný súd SR

Domáca politika
Prezidentka sa obrátila na Ústavný súd SR

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 3. apríla 2020 obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so zákonom o sociálnom poistení, ktorý zavádza 13. dôchodky, tak, ako avizovala 11. marca 2020, keď oznámila, že zákon nebude vetovať. 

Obsah napadnutého zákona týmto návrhom prezidentka nenamieta. Samotný zámer, aby sa finančná situácia poberateľov starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku zlepšila, totiž považuje prezidentka za legitímny a opodstatnený. Podľa prezidentky si najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov nezaslúžia byť rukojemníkmi vzniknutej situácie.

Výhrady prezidentky sa týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol napadnutý zákon prijatý, a to konkrétne hrubého a bezprecedentného zneužitia inštitútu skráteného legislatívneho konania, ktoré nemá obdobu v doterajšej legislatívnej histórii Slovenskej republiky. Prezidentka má záujem definitívne a právne záväzným spôsobom vyriešiť problém zneužívania skráteného legislatívneho konania a takéto riešenie je možné iba na základe nálezu ústavného súdu, v ktorom vyjadrí svoj záväzný právny názor, či je v poriadku, ak parlamentná väčšina takýmto spôsobom zneužije inštitút skráteného legislatívneho konania. 

Ak by za aktuálnych okolností voči napadnutému zákonu uplatnila prezidentské veto, ústavný súd by sa k otázke namietaného zneužitia skráteného legislatívneho konania v predmetnom prípade vyjadriť nemohol.Postup, ktorý prezidentka za danej situácie zvolila, umožňuje ústavnému súdu rozhodnutím o tomto návrhu raz a navždy vyjadriť svoj záväzný právny názor na problém zneužívania inštitútu skráteného legislatívneho konania bez splnenia zákonných podmienok. Takýto výsledok môže pozitívne ovplyvniť budúcu prax ústavných orgánov.