Prezidentka sa stretla s delegáciou Úradu jadrového dozoru SR

Prezidentka sa stretla s delegáciou Úradu jadrového dozoru SR

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala delegáciu Úradu jadrového dozoru SR vedenú jeho predsedníčkou Ing. Martou Žiakovou, CSc.
Na rokovaní sa zaujímala o výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou našich atómových elektrární. Okrem stavu prác na vyraďovaní blokov A1 a V1 v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice sa diskusia dotkla aj bezpečnosti prevádzky funkčných blokov v atómových elektrárňach V2 v Jaslovských Bohuniciach a reaktorov 1 a 2 v JE Mochovce.

Samostatnou kapitolou dnešného rokovania bola problematika dostavby 3 a 4. bloku JE Mochovce v kontexte zabezpečenia vysokých štandardoch jadrovej bezpečnosti.