Prezidentka rokovala s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

Prezidentka rokovala s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 19. januára 2021 navštívila Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, kde sa zaujímala o situáciu v poskytovaní sociálnych služieb.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes dopoludnia navštívila Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, kde sa zaujímala najmä o situáciu v poskytovaní sociálnych služieb. „Mnohé zariadenia dnes bohužiaľ nespĺňajú potrebné štandardy bezpečnosti a zachovania dôstojnosti  klientov,“ uviedla prezidentka pri návšteve úradu. Na tému upozorňuje komisárka Zuzana Stavrovská dlhodobo.

Prezidentka vyjadrila sústrasť nad úmrtím piatich klientov na následky požiaru v domove sociálnych služieb v Osadnom, ktorý sa udial koncom minulého roka. S komisárkou Stavrovskou sa rozprávala o potrebe okamžitých riešení, aby sa zabránilo v budúcnosti takýmto tragédiám ako je zavedenie požiarnych signalizačných prístrojov, ale aj o urýchlení deinštitucionalizácie, podpore komunitného bývania pre klientov zariadení sociálnych služieb.

Prezidentka dostala na vedomie kritický list vyše 60 právnických a 100 fyzických osôb z oblasti sociálnych služieb adresovaný premiérovi a ministrovi práce, ktorý poukazuje na zlú situáciu. Podľa prezidentky je potrebné sa týmto hlasom vážne zaoberať. „Okrem dodržiavania bezpečnosti a práv klientov máme problémy aj vo vzťahu k zamestnancom v sociálnych službách, ktorých je nedostatok a nie sú dostatočne ohodnotení. Hovorí sa o tom už roky a zmeny trvajú príliš dlho.

Prezidentka považuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za dôležitú inštitúciu a vyzdvihla prácu úradu pri ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. „U komisárky Stavrovskej som stretla odborne zdatný a pre vec zanietený tím pripravený pomáhať a napĺňať úrad komisára zmyslom. Chcem povzbudiť každého, kto má zdravotné znevýhodnenie a zažíva porušovanie svojich práv, aby sa neváhal na úrad komisárky obrátiť.“ Skonštatovala prezidentka.

Prezidentka sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím taktiež stretla s rodičmi dcérky s cystickou fibrózou, ktorí ju požiadali o pomoc v súvislosti s odňatím príspevku na opatrovanie. Ako mnoho rodín s deťmi v podobnej situácii, namiesto opory v ich zložitej zdravotnej a často aj finančnej situácií, sa na úradoch roky stretávajú s podozrievaním a bagatelizovaním ich neľahkej situácie. „Vážim si podnety od ľudí, ktorí sa na mňa s dôverou obracajú a v prezidentskej kancelárii vždy hľadáme spôsob, ako pomôcť, ak je to aspoň trochu možné.

Podľa prezidentky by bolo vhodné otvoriť diskusiu o kompetenčnom aj kapacitnom posilnení Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.