Prezidentka sa stretla s podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou

Domáca politika
Prezidentka sa stretla s podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 18. júna 2020 stretla v Prezidentskom paláci s podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou. Na ich prvom oficiálnom rokovaní spolu diskutovali o aktuálnych témach, za ktoré podpredsedníčka vlády zodpovedá.

Predmetom ich spoločného rozhovoru bola úroveň informatizácie, čerpanie eurofondov, ako aj príležitosť čerpať prostriedky z fondu obnovy. V téme úrovne informatizácie sa prezidentka informovala na súčasný stav a jeho hodnotenie, ako aj na rozvojové impulzy, ktorými by táto oblasť mala byť posúvaná vpred. „Stav informatizácie spoločnosti, ako všetci vieme, nie je optimálny, je tam množstvo výziev. Je to pozorovanie nielen z vnútra krajiny, ale aj objektívne zo strany Európskej komisie. Ako dôvod tohto stavu nedostatočnosti bol identifikovaný, okrem iného, aj personálny dlh, to znamená kvalitné kapacity ľudí, jednak čo sa týka množstva, ale aj kvality alebo obsahovej a profesionálnej úrovne, ktoré by toto do budúcna dokázali kvalitne zabezpečovať. Je to dôležitá oblasť, kvôli tomu, že vo výsledku je to zjednodušenie života pre bežných občanov.“ 

Prezidentka sa s podpredsedníčkou vlády rozprávala aj o čerpaní eurofondov. „Je dobré, že máme príležitosť nevyčerpané eurofondy ešte dočerpať aj v iných oblastiach, aj vzhľadom na následky koronakrízy. Je to podobný problém, ktorý spočíva v infraštruktúre pomoci a manažovania eurofondov a ich rýchleho a efektívneho čerpania.“ 

Poslednou témou, o ktorej spolu diskutovali bol fond obnovy, ktorý podľa prezidentky predstavuje obrovskú príležitosť urobiť reformy a realizovať investície do oblastí, ktoré by mali slúžiť najmä budúcim generáciám. „Hovoríme o hodnote 7 miliárd eur mimo rozpočtového rámca eurofondov, ktoré by mali slúžiť na viaceré prioritné oblasti. Tie sú nateraz identifikované v súlade s tým, o čom prebieha spoločenská debata, ako aj identifikácia problémov zo strany Európskej komisie. Je to, samozrejme, oblasť zdravotníctva, školstva, sociálna oblasť, oblasť životného prostredia a ďalšie. Toto sú veľmi dôležité oblasti, do ktorých treba zainvestovať, najmä s dopadom na budúce generácie, preto by v sebe mali mať určite obsiahnutý reformný aspekt. To, čo je ale veľmi dôležitým predpokladom kvalitného, efektívneho a zmysluplného vyčerpania týchto prostriedkov alebo uchopenia tejto príležitosti, je spôsobilosť štátu tieto finančné prostriedky vhodným spôsobom získať a realizovať implementáciu jednotlivých projektov.

Na záver stretnutia sa spolu rozprávali aj o spôsobe riadenia procesov, ktorý sa týka všetkých rezortov, ale zároveň by jednotlivé zámery mali byť kompatibilné a istým spôsobom do seba zapadať. „Rozprávali sme sa aj o tom, či pani podpredsedníčka uvažuje aj o zapojení externého prvku, z hľadiska toho, že by bol dobrý čas dať dokopy múdre hlavy na Slovensku, aby sme sa rozprávali o vízii Slovenska a o tom, ako čo najlepšie tieto finančné prostriedky využiť. To, čo ma potešilo je, že táto úvaha je naozaj v súlade so zámermi ministerstva, respektíve pani podpredsedníčky. Uvažuje sa možno o vytvorení národného tímu reforiem, ktorý by dával kvalifikované podnety aj s externého prostredia. V konečnom dôsledku za to, samozrejme, budú zodpovedať jednotlivé ministerstvá.