Prezidentka sa stretla so študentmi projektu DofE

Prezidentka sa stretla so študentmi projektu DofE

Zuzana Čaputová sa v utorok zúčastnila v bratislavskej Starej tržnici na odovzdávaní Ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stretla sa so študentmi, ktorí sa do projektu zapojili a ocenila ich dobrovoľnícku prácu.

DofE je vzdelávací program, ktorý funguje približne 63 rokov. Založil ho vojvoda z Edinburghu princ Filip, manžel kráľovnej Alžbety. Program umožňuje mladým ľuďom robiť aktivity, ktoré chcú, dáva im zodpovednosť za svoje vzdelávanie, ponúka šancu rozvinúť charakterové vlastnosti, ako je cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútorná motivácia.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinbughu je program rozvoja pre mladých (14 až 24 rokov), ktorého cieľom je naučiť ich samostatnosti, zodpovednosti, vytrvalosti a sociálnemu cíteniu. Existuje v 140 krajinách sveta a absolvovalo ho 8 miliónov ľudí. Na Slovensku funguje od roku 2007, zapojených je 1000 mladých, 600 dobrovoľníkov a viac ako 150 miestnych centier - škôl a organizácií.

"Nie je to ale len medzinárodná cena, ktorú si odnášate. To najcennejšie, čo si odnášate, je vaša skúsenosť z vytrvalej práce na sebe a na pomoci svojmu okoliu. Vo svojom inauguračnom prejave som hovorila o tom, že ponúkam srdce, rozum a ruky. Aj dnes si pomôžem touto myšlienkou. Vy ste rozvíjali svoje srdce a súcit s tými, ktorí potrebovali pomoc. Či už to boli ľudia, príroda alebo iné živé tvory, ktorým ste pomáhali, bez súcitu by to nešlo.
 
Podali ste im svoju dobrovoľnícku pomocnú ruku, čo znamená prácu. ktorú ste pre nich nezištne odviedli. Ruky sú ale aj fyzická sila, ktorú ste rozvíjali športom. A rozum je múdrosť a schopnosti. Aj na nich ste vytrvalo pracovali, keď ste sa samostatne vzdelávali alebo rozvíjali svoj talent v oblasti, v ktorej pre to máte vášeň. Som veľmi rada, že ste úspešne zvládli aj dobrodružnú expedíciu v prírode a zažili ste si, aká mocná vie byť.

Verím, že ste v tomto zážitku našli k prírode rešpekt a úctu. Lebo mocná je voči jednotlivcovi, ale voči ľudstvu je stále viac a viac slabá. Stále viac ju našou ľudskou činnosťou poškodzujeme a ničíme. No dúfam, že vďaka tomuto zážitku príroda aj vo vás nájde svojich ochrancov a ochrankyne. Už teraz vás totiž veľmi potrebuje."