Prezidentka prijala zástupcov Vidieckej platformy a Spolku farmárov Slovenska

Prezidentka prijala zástupcov Vidieckej platformy a Spolku farmárov Slovenska

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 28. mája 2021 stretla so zástupcami Vidieckej platformy a Spolku farmárov Slovenska.

Diskutovali spolu o o budúcnosti vidieka a poľnohospodárov, ktorí sú zárukou našej potravinovej sebestačnosti a výroby kvalitných a zdravých lokálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Prítomní prezidentke s obavami priblížili podrobnosti súčasného nepriaznivého stavu a zložitej situácie najmä malých farmárov na vidieku.

"Chýbajúca intervenčná stratégia agrorezortu či situácia okolo PPA, nad ktorou visí hrozba odňatia jej akreditácie zo strany EÚ, spôsobuje veľkú neistotu až existenčné problémy u mnohých farmárov. Rezort preto potrebuje v novom lídrovi silného manažéra, ktorý bude schopný v krátkom čase zvládnuť naozaj veľké výzvy, aby plnohodnotný život na vidieku nebol v dôsledku tejto situácie nijako ohrozený."

Prezidentka si želá, aby slovenský vidiek a celá farmárska obec boli naďalej pilierom lokálnej ekonomiky a zamestnanosti, udržateľnej tvorby krajiny aj miestom pre kvalitný a harmonický život.