Prezidentka sa v súvislosti s referendom obráti na Ústavný súd SR

Prezidentka sa v súvislosti s referendom  obráti na Ústavný súd SR

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia NR SR obráti s otázkami na Ústavný súd SR. 

Prezidentka v stredu 12. mája 2021 na tlačovej konferencii oznámila, že Ústavný súd SR požiada, aby posúdil, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Zároveň zdôraznila, že jej úlohou je urobiť rozhodnutie, ktoré zabezpečí ústavnosť referenda a ktoré nebude sprevádzané žiadnymi ústavnými pochybnosťami. Považuje preto za správne všetky sporné otázky vyriešiť ešte pred vyhlásením referenda, aby neskôr nemohol byť spochybnený ani jeho priebeh a ani jeho výsledok.

Petičný výbor doručil petičné hárky za vypísanie referenda o skrátení funkčného obdobia parlamentu do Prezidentského paláca 3. mája 2021, pričom deklaroval 585 816 vyzbieraných podpisov. Zamestnanci KP SR začali bezprostredne s ich overovaním. K dnešnému dňu je overených 98 percent podpisov, teda 553 115, pričom platných podpisov je 524 013. Overenie zvyšných podpisov bude ukončené v najbližších dňoch.

Veľký počet podpisov, ktorý sa v relatívne krátkom čase podarilo organizátorom vyzbierať svedčí podľa prezidentky o tom, že dôvody na vypísanie referenda považuje relevantný počet občanov za vážne. "K vôli občanov vyjadrenej v petícii mám úctu a pristupujem k nej maximálne zodpovedne."  

Prezidentka pripomenula, že druhou podmienkou pre vypísanie referenda je splnenie obsahových náležitostí, a teda súlad predmetu referenda s ústavou. "V odbornej verejnosti už dlhodobo prebieha diskusia o ústavnosti položenej otázky. Právne názory sa rôznia, a rovnako sa rôznia aj názory na to, akým spôsobom má byť výsledok referenda uvedený do praxe. Doterajšia judikatúra ústavného súdu ohľadom inštitútu referenda neposkytuje dostatočný základ, podľa ktorého by mohli ústavné orgány postupovať. Nie je teda jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky. Pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili." 

Prezidentka považuje za svoju ústavnú povinnosť zabezpečiť, aby referendum nesprevádzali žiadne pochybnosti a aby jeho výsledok nemohol byť napadnuteľný. "Rozhodla som sa preto obrátiť na Ústavný súd SR s otázkami, ktoré pomôžu raz a navždy tieto nejasnosti odstrániť. Teda s otázkami, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Tak ako som žiadnym spôsobom nenaťahovala čas pri overovaní podpisov, tak aj v tejto veci budem konať bezodkladne a hneď zajtra sa s otázkami obrátim na Ústavný súd SR. Doručením začne Ústavnému súdu SR plynúť lehota 60 dní. Zároveň dopredu deklarujem, že v prípade kladného stanoviska Ústavného súdu neplánujem využiť celú zostávajúcu časť lehoty, ktorú podľa ústavy mám a referendum vyhlásim tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri."

Celý text vyhlásenia prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy