Prezidentka sa zaujímala o problém vyľudňovania Prešovského kraja

Regióny
Prezidentka sa zaujímala o problém vyľudňovania Prešovského kraja

Vyľudňovaniu kraja, zamestnanosti, cestnej infraštruktúre, ako aj menšinám sa venovali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová počas štvrtkového stretnutia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

      "Prešov sme si vybrali aj z toho dôvodu, že je to kraj a región, ktorý má najväčší problém s vyľudňovaním. Rozprávali sme sa s predstaviteľmi regiónu a mesta o príčinách tohto javu. Hovorili sme o tom, že infraštruktúra má vplyv na mieru zamestnanosti, na sily, ktoré sa potom 'odlievajú', či už len do Bratislavy, Košíc alebo ďalej na západ," uviedla po stretnutí so zástupcami krajskej a mestskej samosprávy Čaputová.
      "Problém vyľudňovania jednotlivých regiónov má svoje sociálne dosahy, pretože sme jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci Európskej únie. Keď mladí ľudia odchádzajú za prácou preč, tak ich rodičia tu zostávajú a veľakrát bez opatery a je to potom zasa ďalší vplyv na miestnu samosprávu," skonštatovala Čaputová.
      Ako povedala, hovorili i o situácii v zdravotníctve, čo sa týka potreby kvalifikovanej pracovnej sily, vzdelávaní, menšinách, ako aj environmentálnych problémoch.
      "Samozrejme, počula som z úst predstaviteľov regiónu a mesta aj dobré správy o úspešných projektoch, či už v oblasti vzdelávania alebo ďalších. Budem sa snažiť pri rozhovore s kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých rezortov byť nápomocná a v istom zmysle byť tak trochu hlasom Prešova, aby sa kľúčové oblasti, ktoré ešte nie sú optimálne vyladené, posunuli dopredu," doplnila prezidentka s tým, že nemôže spôsobiť legislatívnu zmenu, má však vetovaciu právomoc.
      "PSK je krajom veľkých potenciálnych možností najmä v oblasti cestovného ruchu a ľudí, ktorí znamenajú jednotlivé kultúry. Na druhej strane máme tu veľa problémov, či už to je zamestnanosť alebo rómska komunita. Snažíme sa ich riešiť, či už samostatne alebo aj cez veľkú výzvu v spolupráci so Svetovou bankou, takzvanou spoluprácou v rámci iniciatívy Catching–up Regions," uviedol Majerský.
      "Mohli sme sa pochváliť, ale naozaj aj posťažovať na to, čo ešte doriešené nie je a som veľmi rada, že pani prezidentka si s veľkým záujmom vypočula všetko, čo nás trápi a sľúbila, že bude naším hlasom," doplnila Turčanová.
      Po prehliadke mesta Čaputová navštívila i areál Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove. Ako povedala, je to účasť výkonu jej mandátu a vojakom sa chcela poďakovať za ich prácu. "Zároveň som chcela svojou účasťou prejaviť záujem o to, v akých podmienkach pracujú, pretože stále veľkou témou, samozrejme, je modernizácia armády a je dobré a dôležité, že sa modernizuje. Súvisí to s tým, že sme súčasťou širšieho kontextu Severoatlantickej aliancie, kde sme deklarovali záväzok investovať dve percentá HDP do obrany a časť z toho do modernizácie. Som rada, že ten záväzok naplníme skôr, ako sa pôvodne uvažovalo," vysvetlila Čaputová.
      Po návšteve vrtuľníkového krídla prezidentka absolvovala prehliadku Múzea rusínskej kultúry – Slovenského národného múzea v Prešove, kde sa stretla i so zástupcami rusínskej komunity.

Vyľudňovanie regiónu, spolužitie s rómskou menšinou, ako i administratívna záťaž v súvislosti eurofondami boli témy, o ktorých rozprávala pani prezidentka so starostami Mikroregiónu Makovica v piatok na hrade Zborov. Túto obec navštívila v rámci svojho dvojdňového výjazdu v Prešovskom kraji.
      "Rozprávali sme sa o najväčších výzvach a problémoch tohto regiónu. Ľudia odtiaľto odchádzajú a vyľudňovanie je naozaj problém aj tohto regiónu. Veľmi úzko s tým súvisí potom starostlivosť o seniorov, čo bolo takisto témou. Obce finančne zaťažuje to, keď musia prispievať na dlhodobú starostlivosť o seniorov. Je to téma, ktorá má veľmi vážne ekonomické dôsledky na obce. Rozprávali sme sa, samozrejme, aj o spolužití s rómskou menšinou. Zhodli sme sa na tom, že najlepším riešením je vzdelávanie, najmä v predškolskom veku. Sú tu mnohé projekty obcí, ktoré sú naozaj zaujímavé a nasledovaniahodné," uviedla Čaputová.
      Ako povedala, starostovia sa zhodli na tom, že ich trápi administratívna náročnosť pri získavaní financií z európskych fondov. "Obce na Slovensku nestíhajú financovať všetky povinné služby a všetky povinnosti z podielových daní, teda z rozpočtov. Pomáhajú si eurofondami, ale veľa ráz sú veľmi administratívne zaťažované," skonštatovala Čaputová.
      Vyľudňovanie regiónu, o ktorom vo štvrtok diskutovala s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou, súvisí podľa jej slov s infraštruktúrou. So starostom obce Zborov Jánom Šurkalom sa podľa jej slov rozprávala o tom, že dokončenie trasy Via Carpatia alebo R4 by malo pomôcť tomu, aby ľudia migrovali za prácou bez toho, aby sa museli presťahovať.