Prezidentka sa zaujímala o situáciu v zariadeniach sociálnych služieb

Prezidentka sa zaujímala o situáciu v zariadeniach sociálnych služieb

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 21. apríla 2020 prijala na pracovnom stretnutí v Prezidentskom paláci predstaviteľky a predstaviteľov viacerých organizácií zastupujúcich poskytovateľov sociálnych služieb. Na rokovaní s prezidentkou sa zúčastnili Anna Ghannamová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Cyril Korpesio zo Slovenskej katolíckej charity, Dana Grafiková z Komory opatrovateliek Slovenska, Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum, Mária Kovaľová z Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb a Táňa Sedláková, expertka Mesta Bratislava na seniorov a znevýhodnené skupiny. 

Podľa prezidentky musí byť spoločnou snahou všetkých zainteresovaných, aby sa vírus do zariadení sociálnych služieb nedostal, alebo aby sme jeho prítomnosť zistili včas. "Tlak, ktorému čelia zriaďovatelia takýchto zariadení, ich riaditelia a  zamestnanci, je obrovský. Rovnako ako zodpovednosť, ktorú nesú za životy a zdravie svojich klientov. Mali by tomu zodpovedať aj podmienky, v ktorých pracujú."

Prezidentku prekvapilo množstvo nedoriešených otázok. Všetky zariadenia ešte stále nemajú zabezpečený pravidelný prísun účinných ochranných pomôcok, aby mohli spĺňať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Stále chýba aj účinný systém testovania. Hoci testovať treba nielen klientov, ktorí prichádzajú do zariadení z nemocníc, čo už vláda zabezpečila, stále nie je doriešené testovanie nových klientov a klientov, ktorí v týchto zariadeniach žijú a vykazujú príznaky ochorenia. V niektorých krajoch, napríklad v Bratislavskom, nie je vôbec k dispozícii mobilná testovacia jednotka, ktorá dokáže zabezpečiť testovanie ležiacich pacientov. 

Zo stretnutia vyplynulo, že stále nie je doriešené testovanie zamestnancov, ktorí sa v zariadeniach sociálnych služieb denne pohybujú. Požiadavku zabezpečiť prednostné testovanie pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb preto prezidentka považuje za maximálne oprávnenú a naliehavú. Rovnako zdieľa aj ďalšiu požiadavku, aby sa zástupca poskytovateľov sociálnych služieb stal plnohodnotným členom krízového štábu.  

"Práca ošetrovateliek, zdravotníkov a ostatného personálu pod súčasným tlakom znamená nesmiernu obetu. Všetkým vám, ktorí nasadzujete svoju energiu a zdravie a pomáhate seniorom v týchto ťažkých podmienkach, som nesmierne vďačná. Máte môj veľký rešpekt a obdiv."