Prezidentka sa zaujímala o život rodín na Orave

Prezidentka sa zaujímala o život rodín na Orave

Prezidentka Zuzana Čaputová pricestovala v pondelok 12. júla 2021 na Oravu. Počas prvého dňa pracovnej cesty sa zaujímala najmä o sociálnu a ekonomickú situáciu v regióne. 

Prezidentka rokovala s primátormi a primátorkou miest Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Trstená a stretla sa aj s miestnymi rodinami. "Už prvý deň pracovnej cesty na Orave som stretla pracovitých a vytrvalých ľudí z tohto regiónu. Pri rozhovoroch s nimi ma zaujímalo najmä ako sa im žije, čo dáva nádej, ale aj to, s akými problémami tu ľudia musia bojovať. Pre Oravu, ale aj pre celé Slovensko, je veľmi dôležitá rodina. Aj tu rodiny zažívajú to, že jeden alebo obaja z rodičov musia často za prácou cestovať za hranice. Práve s týmito rodinami som sa stretla a dlho sme sa o tomto probléme rozprávali. Hovorila som aj s tými, ktorí  pre pandémiu stratili prácu, no aj tými, ktorých situácia je mimoriadne náročná – matkami samoživiteľkami."

Jednou z možností, ako udržať ľudí doma je podľa prezidentky reforma sociálnej starostlivosti o seniorov. "Demografický vývoj dobieha aj Oravu. Samosprávy hlásia, že ich kapacity už nestačia počtu seniorov, ktorí si vyžadujú starostlivosť. O to naliehavejší je problém, že aj z Oravy ľudia stále odchádzajú robiť opatrovateľky a opatrovateľov do zahraničia. Je preto potrebné, aby samosprávy dostávali od štátu dostatočné financie na sociálnu starostlivosť pre seniorov a platy ľudí, ktorí ju budú poskytovať."

Prezidentka navštívila aj jedného z najväčších zamestnávateľov na Orave spoločnosť Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne a modernú výrobu v spoločnosti MTS v Krivej. "Najlepšou odpoveďou na sociálne problémy a chudobu rodín je dostatok dobre platenej práce. Nato je dôležité vytvárať a garantovať zdravé podnikateľské podmienky, pre tých, ktorí pracovné príležitosti vytvárajú."

S predstaviteľmi samospráv prezidentka diskutovala o doprave, ale aj o situácii s odpadom. "Zhodli sme sa na tom, že chýba systémové riešenie, pretože vozenie odpadu cez polovicu republiky nedáva ekonomický ani ekologický zmysel. Prisľúbila som, že budem v dialógu s príslušnými ministrami hlasom aj oravských miest a obcí."

V Dolnom Kubíne si prezidentka uctila pamiatku básnika Pavla Orságha Hviezdoslava položením venca k jeho pamätníku.