Prezidentka sa zúčastnila na vojenskom cvičení Slovak Shield

Prezidentka sa zúčastnila na vojenskom cvičení Slovak Shield

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 18. júna 2021 zúčastnila na vojenskom cvičení Slovak Shield v Centre výcviku Lešť. 

Ide o najvýznamnejšie medzinárodné cvičenie Ozbrojených síl SR za účasti partnerov NATO z Česka, Poľska, Maďarska a USA v tomto roku. Cieľom cvičenia je preveriť stav bojovej pohotovosti a mobilizačnej pripravenosti útvarov a zariadení OS SR, schopnosť poskytnúť adekvátnu vojenskú reakciu na riešenie krízových situácií a zároveň prehĺbiť interoperabilitu s aliančnými partnermi. 

Prezidentka ako hlavná veliteľka ozbrojených síl označila cvičenie za veľmi užitočné. Podľa nej ide o skúsenosť, ako budovať našu kolektívnu obranu. "S obdivom som sa prihovorila príslušníkom ozbrojených síl, pretože aj ukážku, ktorú mi predviedli, bola v plnom nasadení. Až pri takomto pohľade si človek uvedomí hodnoty mieru a bezpečia a aj hodnotu práce všetkých príslušníkov ozbrojených síl."