Prezidentka sa zúčastnila na oslavách 76. výročia SNP

Prezidentka sa zúčastnila na oslavách 76. výročia SNP

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v sobotu 29. augusta 2020 zúčastnila osláv 76. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kde vystúpila so svojím prejavom.

Slovenské národné povstanie je pre prezidentku odjakživa spájané s hrdinstvom. "Dnes oveľa lepšie chápem, čo všetko ste museli podstúpiť, aby sa Povstanie stalo skutočnosťou. V auguste 1944 ste vedeli, že žijete v dobe, keď ľudský život akoby stratil svoju cenu, keď ľudia umierali nielen na fronte, ale trpeli aj v zázemí. Keď každý odpor voči vtedajšiemu režimu sa trestal buď smrťou, alebo väzením. Za každý váš odvážny čin ste mohli zaplatiť najvyššiu cenu, a to nielen vy, ale aj vaši blízki. Ale napriek riziku, ktoré dnes nedokážeme možno ani do dôsledkov precítiť, ste našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili ste sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu." 
 

Odvaha účastníkov protifašistického povstania nám podľa prezidentky nastavuje zrkadlo. "Sami seba sa pýtajme: Dokázali by sme aj my to, čo povstalecká generácia? Keby sme boli na vašom mieste, konali by sme rovnako odhodlane a statočne? Našli by sme v sebe odvahu postaviť sa na správnu stranu, aj keby sme tým riskovali svoj život? Ako sa nám darí obstáť na našich hodnotových križovatkách?" 
 
Prezidentka vo svojom prejave zdôraznila, že keď hovoríme o Povstaní, máme sklony hovoriť viac o ľude, ako o ľuďoch, o národe, a nie o občanovi, o armáde, nie o vojakovi, o vodcoch, nie o bezmenných účastníkov udalostí. Pritom práve konkrétni ľudia, občania, či bezmenní účastníci historických premien, sú práve tí, ktorí na svojich pleciach niesli a nesú celú ťarchu dejín. Niesli ju pred viac ako trištvrte storočím a nesú ju aj teraz. Na každom z nás záleží, na ktorú stranu sa v sporoch svojej doby postaví a či sa zasadí za hodnoty, ktoré Slovensku pomôžu, aby bolo slobodnou, nezávislou, demokratickou, humánnou a prosperujúcou krajinou. "Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie  odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí, skôr ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až na poslednej hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Tento odkaz Povstania, majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia."

Prezidentka sa účastníkom protifašistického povstania poďakovala za ich hrdinstvo. "Urobili ste pre nás, pre svoju vlasť, najviac, čo vo svojej dobe mohli. Kiežby to mohol niekto s odstupom trištvrte storočia  povedať aj o našej generácii."  

Foto: TASR