Prezidentka SR: Je dôležité, aby sa aj menšiny cítili na Slovensku ako doma

Menšiny Regióny
Prezidentka SR: Je dôležité, aby sa aj menšiny cítili na Slovensku ako doma

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v utorok 26.novembra 2019 v rámci svojich regionálnych výjazdov Dunajskú Stredu a okolie. Počas dňa sa stretla s primátorom, zástupcami samosprávy a predstaviteľmi maďarskej občianskej spoločnosti a nezávislými umelcami.  Navštívila aj obec Malé Dvorníky, kde sa stretla so zástupcami malotriednej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Na stretnutiach s predstaviteľmi samospráv sa pýtala na školy a kvalitu vyučovania v jazykoch menšiny aj v slovenčine a na to, ako zvládajú pokryť záujem maďarských a slovenských žiakov v meniacej sa štruktúre obyvateľov v okrese Dunajská Streda. V rámci stretnutí si vypočula aj o problémoch s nedostatočnou dopravnou infraštruktúrou, na ktorú denne doplácajú tisíce obyvateľov Žitného ostrova. Zaujímala sa aj o podporu vlády a samosprávy smerom k maďarským spolkom, združeniam a komunitným aktivitám rozvíjajúcim rôznorodú menšinovú kultúru a jazyk.

Po stretnutiach povedala: "Život v zmiešanom území má svoje špecifiká a v tejto súvislosti som počúvala aj o obavách zo straty identity, asimilácie alebo intelektuálnej a sociálnej izolácie, ktorú Maďari žijúci na Slovensku cítia. Maďarská menšina a jej politickí predstavitelia boli v uplynulých rokoch pri všetkých zásadných spoločenských zmenách a bez ich aktívnej pomoci by sa mnohé ani nepodarili. Považujem za dôležité, aby to rovnako zostalo aj v budúcnosti. Preto témy, ktoré sme dnes v mnohých diskusiách s Maďarmi žijúcimi na Slovensku otvorili, by mali byť výraznejšie reflektované aj slovenskými stranami v parlamente, vo vláde, ale mali by byť viac prítomné aj v spoločnosti. Vzájomný dialóg, uznanie a pochopenie medzi väčšinou a menšinami je nevyhnutným predpokladom k vytvoreniu pocitu domova, ktorý nielen národnostné menšiny na Slovensku musia cítiť."