Prezidentka SR vrátila novelu zákona o sudcoch a prísediacich

Spravodlivosť

Prezidentka Slovenskej republiky 26. júna 2019 podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade Slovenskej republiky:

Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „schválený zákon“).

Vratenie - zakon.docx