Prezidentka udelila milosť mužovi v ťažkej životnej situácii

Spravodlivosť

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 18. novembra 2019 individuálnu milosť 44-ročnému mužovi J. H., ktorý bol v roku 2019 právoplatne odsúdený za spáchanie prečinu ublíženia na zdraví na trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace, výkon ktorého bol podmienečne odložený so skúšobnou dobou v trvaní 1 rok. Súd odsúdenému zároveň uložil aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu vo výmere 2 roky. 

Odsúdený J. H. v roku 2015 spôsobil z nedbanlivosti dopravnú nehodu, keď pri odbočovaní nedal prednosť v jazde protiidúcemu motorovému vozidlu. Pri spáchaní prečinu nedošlo k ťažkej ujme na zdraví a ani k stratám na živote. Požitie alkoholu bolo u odsúdeného vylúčené. Pred uvedeným odsúdením viedol J. H. bezúhonný život a nebol v minulosti trestne stíhaný ani odsúdený. V evidenčnej karte vodiča má evidované 3 priestupky, všetky za prekročenie povolenej rýchlosti.  

Situácia v rodine odsúdeného sa javí ako veľmi zložitá. Odsúdený je živiteľom rodiny a pracuje ako vodič – kuriér, pričom mu po odobratí vodičského oprávnenia hrozí strata zamestnania a následne okamžitá splatnosť úveru na byt, ktorý mu poskytol  obchodný partner jeho zamestnávateľa. Družka odsúdeného, s ktorou vychovávajú spoločne 6-ročného syna, je invalidná dôchodkyňa, ktorá trpí onkologickým ochorením a jej zdravotný stav si vyžaduje časté návštevy zdravotníckych zariadení. Finančne im vypomáha rodina.  

Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä kritickú sociálnu a rodinnú situáciu odsúdeného a odpustila mu trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, a súčasne nevykonaný zvyšok trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Tresty boli odpustené s účinkom zahladenia odsúdenia.

Prezidentka pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.