Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka udelila štyri podmienečné milosti

Prezidentka udelila štyri podmienečné milosti

Prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla v piatok 22. decembra 2023 o udelení štyroch podmienečných milostí. 

Trom mužom odsúdeným za prechovávanie a pestovanie marihuany pre vlastnú spotrebu prezidentka udelila milosť a odpustila nevykonané zvyšky trestov odňatia slobody. Milosť udelila aj matke troch detí, ktorá bola odsúdená za daňový trestný čin. 

Omilostení muži marihuanu nepredávali. Prechovávali a pestovali ju vo väčšom rozsahu aj za účelom zmiernenia zdravotných ťažkostí. V minulosti neboli súdne trestaní a majú aj kladné hodnotenia z ústavov na výkon trestu. 

28-ročný muž bol právoplatne odsúdený súdom po mimoriadnom znížení trestu na trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov a 6 mesiacov za zadováženie si a prechovávanie marihuany. Z uloženého trestu vykonal viac ako 4 roky a 1 mesiac. Pred nástupom na výkon trestu riadne pracoval, počas výkonu trestu absolvoval 3-ročné štúdium realizované strednou odbornou školou a dosahoval výborné študijné výsledky. Prezidentka mu odpustila nevykonaný zvyšok trestu pod podmienkou, že po dobu 1 roka a 5 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.  

35-ročný muž bol súdom právoplatne odsúdený za pestovanie a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov po mimoriadnom znížení trestu súdom. Z uloženého trestu k dnešnému dňu vykonal viac ako 2 roky a 1 mesiac. Odsúdený zasadil na záhrade rastliny marihuany, pričom návykovú látku ďalej nepredával. Časť z vypestovaných  rastlín okrem vlastnej spotreby preukázateľne využíval aj na výrobu experimentálneho organického hnojiva, ktoré používal na hnojenie vlastnej záhrady. Okrem predmetného odsúdenia nikdy nebol súdne trestaný, viedol riadny život a pracoval. Prezidentka mu odpustila nevykonaný zvyšok trestu pod podmienkou, že po dobu 2 rokov a 11 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. 

23-ročný muž bol súdom právoplatne odsúdený za pestovanie a prechovávanie marihuany pre vlastnú spotrebu na trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov po mimoriadnom znížení trestu súdom. Z uloženého trestu vykonal viac ako 1 rok a 3 mesiace. Marihuanu vo väčšom množstve prechovával výlučne pre vlastnú spotrebu, a to aj na zmiernenie zdravotných ťažkostí. Vzhľadom na nepriaznivé rodinné pomery žil v spoločnej domácnosti so starou matkou, o ktorú sa vzhľadom na jej zhoršený zdravotný stav aj staral. Prezidentka mu odpustila nevykonaný zvyšok trestu pod podmienkou, že po dobu 3 rokov a 9 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. 

Prezidentka sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné primerane postihovať. Vzhľadom na osoby odsúdených, okolnosti spáchaných trestných činov a nižšiu spoločenskú nebezpečnosť ich konania, považuje doposiaľ vykonané tresty odňatia slobody za dostatočné, a to aj s prihliadnutím na prebiehajúcu celospoločenskú diskusiu o neprimeranosti trestov ukladaných za držanie a pestovanie marihuany pre vlastnú spotrebu. V súčasnosti platný Trestný zákon pri ukladaní trestov v dostatočnej miere neumožňuje odlíšiť konzumentov marihuany od dílerov. 

V ďalšom prípade prezidentka udelila milosť matke troch maloletých detí. 38-ročná žena bola právoplatne odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní 2 roky a 3 mesiace za trestný čin krátenia daní spáchaný pred 10 rokmi v Nemecku. 

Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila, že odsúdená sa na trestnej činnosti podieľala okrajovo formou pomoci a nebola iniciátorkou trestnej činnosti. Prihliadla aj na to, že v minulosti viedla riadny život, nebola súdne trestaná a ani v súčasnosti nie je trestne stíhaná. O deti sa stará sama, pričom najmladšie z nich stále dojčí. Jej nástup na výkon trestu by mal značne nepriaznivý dopad na situáciu v rodine. Práve v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o deti, a najmä s ohľadom na vek najmladšieho dieťaťa, prezidentka odsúdenej udelila milosť a odpustila jej trest odňatia slobody pod podmienkou, že po dobu 2 rokov a 3 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. 

Prezidentka pri udeľovaní milostí postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.